Sökning: "disability"

Visar resultat 1 - 5 av 1366 uppsatser innehållade ordet disability.

 1. 1. Det omöjliga hemmet: Om självständighetsdiskursen i politisk problematisering av boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sebastian Hällund; [2022]
  Nyckelord :deinstitutionalization; intellectual disability; WPR; Bacchi; ableism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The scale and legal implementation make the Swedish deinstitutionalization process for people with intellectual disability (ID) a particular experience. The aim of this study was therefore to explore this experience by analysing the political problematization/s of institutional residence that were made in connection with the political decision to start the deinstitutionalization process. LÄS MER

 2. 2. Pengars roll i enhetschefers arbete: Om enhetschefers upplevelse av arbetet organisationsmässigt och attityder gentemot sparkrav och budgetstyrning inom LSS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Gustav Ekelund; [2022]
  Nyckelord :Middle Managers; LSS; Disability; Leadership; Management; Social Work; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research shows that due to the influence of New Public Management reforms in the public sector in Sweden, financial means in the care of people with disabilities has grown scarcer, while budgetary and administrative workload of managers in the field has become bigger. The aim of this study has been to examine how middle managers experience that downsizing and economic work affect their professional role, as well as their attitude towards said phenomena. LÄS MER

 3. 3. Hemmiljöns betydelse under tidig återhämtning efter lindrig till måttlig stroke - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emilia Cleasby; Jesper Cruce; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsidentitet; Tidig hemrehabilitering; Hemmiljö; Identitet; Stroke; Självbestämmande; Återhämtning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen ett stort antal personer i stroke. Stroke är den vanligaste sjukdomsorsaken till bestående funktionsnedsättning och medför flest antal vårddagar på sjukhus. LÄS MER

 4. 4. SCHOOL EXPERIENCES OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) IN INCLUSIVE EDUCATION SETTINGS IN AZERBAIJAN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sevinj Rustamova; [2021-08-16]
  Nyckelord :inclusive education; students with special educational needs SEN ; Azerbaijan;

  Sammanfattning : Aim: Inclusive education is a new concept applied in the education system of Azerbaijan and not all members of society are familiar with this concept. National legislation guarantees equal, inclusive, and quality education opportunities for everyone. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattning om en digital fonemiskt inriktad läsintervention för elever i särskolan som är i behov av AKK

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna-Charlotta Mark; Eva Inerot; [2021-08-10]
  Nyckelord :Fonemisk inlärning; särskola; intellektuell funktionsnedsättning; digital undervisning; tematisk analys; Phonemic learning; special needs education; intellectual disability; digital teaching; thematic analysis;

  Sammanfattning : The study’s aim was to investigate teachers’ perceptions of a digital phonemic intervention promoting reading development in special needs-students in need of Augmentative and Alternative and Communication (AAC). Four semi-structured dyad interviews with teachers were conducted. LÄS MER