Sökning: "Finita elementmetoden"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Finita elementmetoden.

 1. 1. Probabilistisk utmattningsanalys av länkarm för hjullastare : En utmattningsanalys med finita elementmetoden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Oskar Aazar; Simon Gamdrup; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten presenterar en applikation av probabilistisk utmattningsanalys på en egen uppskattad länkarm hos en hjullastare. Applikationen baseras på befintligt arbete inom probabilistisk utmattningsanalys, där sannolikheten för utmattningsbrott studeras för den uppskattade länkarmen med varierande material och driftlivslängder. LÄS MER

 2. 2. Performance Evaluation of a High Temperature Borehole Thermal Energy Storage Under Influence of Groundwater Flow

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Max Hesselbrandt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recent years have seen a growing interest in large-scale high-temperature borehole thermal energy storage (HT-BTES) as a means to store industrial waste heat and solar energy between the seasons. A profound understanding and characterization of the thermal and hydraulic processes involved in such systems is required for the optimal design as well as for environmental assessments of the storage. LÄS MER

 3. 3. Omkonstruktion av bockverktyg : Från hydraulisk till elektrisk drivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johannes Skarin; Anders Nygren; [2021]
  Nyckelord :actuator; battery; bending; cad; ctc; copper; finite-element; transformer; bockning; batteri; cad; ctc; finita-elementmetoden; koppar; ställdon; transformator;

  Sammanfattning : A hydraulic bending tool is used in the manufacturing of transformer windings at Hitachi ABB Power Grids. This tool is used to create a pitch between the turns in the winding, a process which demands very strict tolerances during bending. Hitachi/ABB believes that the current tool is quite inconvenient and, in some cases, dangerous to use. LÄS MER

 4. 4. Dynamik och Dämpning för Samverkansbroar med Tågtrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Martin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :dynamisk analys; samverkansbro; ändskärm; järnvägsbro; höghastighetståg; modalanalys; direkt tidsintegration; vertikal acceleration; fjädrar; dashpot; jord-bro interaktion; BRIGADE Plus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att svensk järnvägsinfrastruktur skall kunna vara konkurrenskraftig i jämförelse med mindre miljövänliga alternativ krävs kapacitetsutbyggnad och hastighetsökning av det svenska järnvägsnätet. Vid hastigheter över 200 km/h finns krav på att dynamiska analyser behöver utföras. LÄS MER

 5. 5. Simulation of Mechanical Shock with Finite Element Analysis and Estimation of Shock Attenuation

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Cheng Qian; [2021]
  Nyckelord :shock; SRS; FEA; attenuation; chock; SRS; FEA; chockdämpning;

  Sammanfattning : Space equipment is often subjected to mechanical shocks. Some devices like electronics are sensitive to shocks, and they can easily be damaged. To protect these devices, it is important to study shock penetrations in space structures. The Finite Element Method is an effective tool to simulate response to transient excitations. LÄS MER