Sökning: "FEM"

Visar resultat 1 - 5 av 23072 uppsatser innehållade ordet FEM.

 1. 1. Hantering av elkrisen. En kvalitativ studie om ledningens krishantering och kriskommunikationen under den rådande elkrisen i svenska elföretag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Ahlm; Pavel Dan; [2023-02-16]
  Nyckelord :kris; krishantering; kristeam; risk; kriskommunikation; extern kommunikation; intern kommunikation;

  Sammanfattning : Företag och organisationer har genom alla tider behövt utstå, hantera och överleva diverse olika kriser. Den senaste tiden har världen återigen befunnit sig i en tid av ovisshet i och med den rådande elkrisen som brutit ut i Europa vilket har fått stora konsekvenser för den svenska elmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Hållbara och mindre hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Björkman; Martin Liffner; [2023-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansmarknaden är i ständig rörelse. På 1600-talet var tulpaner eftertraktat. Människor sålde sina markområden och hem för att köpa tulpaner. Vad som efterfrågas på finansmarknaden beror på trender och sociala normer. LÄS MER

 3. 3. En studie av barns narrativa produktion : Berättelsestrukturer och lexikal variation i en flerspråkighetskontext

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linda Nordenskjöld Narfström; [2023-02-10]
  Nyckelord :narrativ; berättelsestruktur; story grammar; kartläggning; förskola; flerspråkighet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur några barn med finsk bakgrund skapar berättelser, och då särskilt med avseende på övergripande berättelsestrukturer och lexikal variation. Ett ytterligare syfte med undersökningen är att bidra till utprövningen av ett särskilt material för kartläggning av flerspråkiga barns narrativa förmågor – MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives). LÄS MER

 4. 4. Hållbara investeringar – Är det lönsamt att investera hållbart?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carl Badenfors; Gustaf Jörgensen; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att försöka svara på frågan om det är lönsamt att investera hållbarhet har svenska fonder med ett betyg från Morningstar Sustainability rating, vilket är ett hållbarhets betyg som publicerades på marknaden 2016, undersökningens data är inhämtad mellan 2016 och 2019. Två portföljer har skapats genom att använda fonder med lågt mått (1–2) och jämförts med en portfölj bestående av högt mått (4–5). LÄS MER

 5. 5. ”ALLA SOCIONOMER ÄR MONSTER OCH VI VET INTE VAD VI SYSSLAR MED” En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare inom barn- och unga upplever att de påverkas av medias porträttering om socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Gustafsson; Rebecca Damgaard; [2023-02-06]
  Nyckelord :media; massmedia; sociala medier; nyhetsrapportering; socialtjänsten; socialsekreterare; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka dels hur socialsekreterare upplever medias porträttering av socialtjänsten och dels hur socialsekreterare upplever att socialtjänsten och yrkesutövningen påverkas av medias porträttering av socialtjänsten. Genom studien är förhoppningen att nå en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever att de påverkas av porträtteringen. LÄS MER