Sökning: "FEM"

Visar resultat 1 - 5 av 24809 uppsatser innehållade ordet FEM.

 1. 1. “Bara vi läser med barnen, det är det viktiga”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Shene Bolvardi; Sara Engström; Martina Olsson; [2024-03-05]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; språkutveckling; fysisk högläsning och digital högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med fysisk och digital högläsning i sin verksamhet samt hur de stöttar flerspråkiga barns språkutveckling vid dessa tillfällen. Studien utgår från tidigare forskning samt förskolans läroplan Lpfö (2018) som lyfter fram att förskolan ska arbeta med barns språkutveckling, såväl det svenska språket som barnets modersmål. LÄS MER

 2. 2. #GIRLDINNER. En kvalitativ studie om tjejers kultur på sociala medier genom exemplet #girldinner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Alva Nilsson; [2024-03-01]
  Nyckelord :girldinner; TikTok; tjejerskultur; tjejkultur; tjejforskning; postfeminism; girlhood; femininitet; tjejlighet; socialmedia;

  Sammanfattning : Under 2023 fanns det många tjejtrender och under sommaren 2023 blev #girldinner ett fenomen. #Girldinner är en TikTok trend som huvudsakligen syftar till att tjejer visar sina måltider de kallar för #girldinner. LÄS MER

 3. 3. Matematik på samlingen ”En Elefant balanserade” - Hur kan vi förbättra barns förståelse kring matematik i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Lassus; [2024-02-29]
  Nyckelord :Matematik; Variationsteori; Förskola; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Förskolan ska arbete utifrån alla barns lika rättigheter till en likvärdig utbildning och se till att de får lära sig matematik på sin nivå. Därav undersöks i denna studie hur arbetet med matematik kan förbättras på samlingen, genom att fokusera på en enskild aktivet, sången Fem elefanter balanserade. LÄS MER

 4. 4. Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskolan En aktionsforskningsstudie om hur samtalskartor kan främja kommunikation och samspel i barngruppen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Broholm; Sofie Sharro; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; AKK; samtalskartor; kommunikation; samspel; strategier; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Vi är två förskollärarstudenter som i detta utvecklingsarbete har studerat användningen av samtalskartor som ett verktyg för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Syftet med studien är att utforska användningen och utveckla förståelsen för samtalskartor som en form av AKK för att främja kommunikations- och språkutveckling hos barn med begränsad tal- och språkförmåga. LÄS MER

 5. 5. Sång i förskolan - en aktionsforskningsstudie med fokus på pedagogernas engagemang och kompetenser inom sångundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Vulkan; Camilla Vedberg; [2024-02-29]
  Nyckelord :sångundervisning; förskola; engagemang; kompetens; förskollärare; utvecklingsarbete; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Genom en aktionsforskningsstudie, har vi genomfört ett utvecklingsarbete på en förskoleavdelning för barn i åldern tre till fem år med fokus på sångundervisningen. Studien handlar om hur pedagoger kan skapa förutsättningar för att barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla sina sångförmågor. LÄS MER