Sökning: "accessibility"

Visar resultat 1 - 5 av 2541 uppsatser innehållade ordet accessibility.

 1. 1. Att flytta en hundraåring. En studie om omlokaliseringen av kulturinstitutionen Göteborgs Konsthall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Emma Jonasson; Sara Winberg; [2023-05-23]
  Nyckelord :Urban development; Accessibility; Cultural capital; Post-democratic culture; Gentrification; The creative class;

  Sammanfattning : In this essay, we investigate how culture can be used in political decisions and in urban transformation in Gothenburg. To exemplify this, we use Göteborgs Konsthall and its relocation to Slakthuset in Gamlestaden. LÄS MER

 2. 2. LEARNING FOR ALL IN THE DIGITAL MUSEUM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Tove Hjelm; [2023-02-20]
  Nyckelord :accessibility; online exhibitions; universal design for learning UDL ;

  Sammanfattning : Purpose: Due to the COVID-19 pandemic, museum have increased their exploration of digital means to reach their audience. Museums are obliged to ensure that digital initiatives are in alignment with legal standards and guidelines for accessibility. LÄS MER

 3. 3. Hur kan räddningstjänstens organisatoriska arbete kring suicidprevention inom samhällsplanering utvecklas?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anna Ström; Annie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Suicidprevention suicide prevention ; förebyggande prevention ; räddningstjänsten the rescue service ; fysisk planering physical planning ; samverkan cooperation ; kommunalt handlingsprogram municipal action programme ; planprocessen planning process ; hotspots; fysisk barriär physical barrier ; riskfyllda platser high-risk locations .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Suicide prevention consists of several different types of strategies ranging from strengthening the individuals’ mental health to spatial planning. Studies have shown that preventing suicide within the scope of spatial planning by restricting the accessibility to dangerous sites is effective and helpful. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Willart; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Sammanfattning : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. LÄS MER

 5. 5. Digitala vårdmöten : En utmanande utveckling för sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ream Ali; [2023]
  Nyckelord :Communication; digital health ehealth; experiences; nurse.; Digital vård ehälsa; erfarenheter; kommunikation; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Background: The world is facing new conditions and people are living longer, therefore an increased need for care and greater challenges for nurses to offer high- quality healthcare. Training and hiring more nurses is not considered an optimal solution, but the application of digital care services seems to respond to the increased need for a functioning care. LÄS MER