Sökning: "AI-teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet AI-teknik.

 1. 1. Cybersäkerhet i kommunala korridorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Isaksson; Marcus Ragnarsson; [2024-01-22]
  Nyckelord :Cybersäkerhet; Cyberattack; AI; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att få förståelse för existerande uppfattningar, strategier och hantering av cyberhot som den kommunala förvaltningen utsätts för i samband med den accelererande digitaliseringen samt utvecklingen av artificiell intelligens. Teori: Den teoretiska referensramen utgår ifrån fem teman: AI, trög förvaltning i accelererande omvärld, arbetsmetoder kopplat till cybersäkerhet, medvetenhet och förberedelse/kapacitet. LÄS MER

 2. 2. AI-readiness inom livsmedelsbranschen : En kartläggning av nordiska livsmedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ida Holmberg; Julia Nordgren; [2024]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI-readiness; AI-technology; TOE-model; food industry; the Nordic; Artificiell Intelligens; AI-readiness; AI-teknik; TOE-modellen; livsmedelsindustrin; Norden;

  Sammanfattning : Livsmedelsindustrin står inför stora utmaningar i framtiden, varav en är att erbjuda och producera livsmedel till en växande population på ett hållbart sätt. Ett sätt att övervinna denna utmaning är att implementera AI-teknik som kan användas för att effektivisera och främja hållbar utveckling inom livsmedelsindustrin. LÄS MER

 3. 3. AI-baserad egenbehandling för patienter med ländryggsmärta : -en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Anders Johansen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Ländryggsmärta är en vår tids vanligaste förekommande åkommor som drabbar cirka 70% av befolkningen och den förekommer med hög samsjuklighet och högt personligt lidande. Den genererar hög samhällelig kostnad på grund av hög sjukfrånvaro, förlorad produktivitet och höga sjukvårdskostnader och bara i Sverige beräknas den kosta 7,8 miljarder kronor. LÄS MER

 4. 4. ARTIFICIELL INTELLIGENS INOM SVENSK BANKSEKTOR : En kvalitativ studie om implementering, utmaningar och framtida vägledning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Edmark; Henning Nilsson; Sebastian Thorfve; [2024]
  Nyckelord :Digital transformation; teknologiska innovationer; kundnöjdhet; artificiell intelligens; strategiska initiativ; banksektor.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att undersöka förutsättningarna för svenska banker att investera i artificiell intelligens (AI) för att förbättra kundnöjdheten. I ljuset av den pågående digitala transformationen och de teknologiska innovationerna som skett inom banksektorn har det analyserats hur bankerna anpassar sig för att möta kundernas förväntningar och behov. LÄS MER

 5. 5. Upplevelseekvationen - när AI-teknik möter konsumenters värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Morris Holm; Emmelie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Service logic; Resource interaction; the process of Value creation; Value in use; Outside-in perspective; Artificial Intelligence; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to increase knowledge about how AI in physical Retail has consequences for consumers' value creation. The importance of competence and knowledge in combination with technology is emphasized to enable improved customer experiences in physical retail. LÄS MER