Sökning: "Folkbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 813 uppsatser innehållade ordet Folkbibliotek.

 1. 1. ”Vi ska inte slåss utan samarbeta” : En fallstudie av samverkan inom läsfrämjandearbete för barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oskar Ahlén; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science; Samarbete; fallstudier; kvalitativ metod; folkbibliotek; läsfrämjande verksamhet; biblioteks- och informationsvetenskap; Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how collaboration is represented in guiding documents and practice concerning reading promotional work towards children and youth within Sandviken’s cultural center’s public library and the house of literature. This is examined through a case study of the public library’s and the house of literature’s activities for children and youth, with a focus on how collaboration affects the organizations work towards these target groups. LÄS MER

 2. 2. Medialisering i artiklar om stök på folkbiblioteken : En kvalitativ innehållsanalys av artiklar i debatten om stök på folkbibliotek i Sverige under åren 2015–2018

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lars Flemming; Ann-Charlotte Johansson; [2020]
  Nyckelord :media; medielogik; artiklar; social oro; berättarteknik; bibliotekstök;

  Sammanfattning : This thesis is an inquiry of the way media portray turmoil in Swedish public libraries between the year 2015 and 2018. This study's purpose is to gain knowledge about the media image of turmoil in libraries and the narrative techniques that are used. The questions we use to gain this knowledge is: 1. LÄS MER

 3. 3. ”Kunskap är ju aldrig tungt att bära” : Samer diskuterar bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Andrea Brånemyr; [2020]
  Nyckelord :Sami European people ; Sami European people --Books and reading--Sweden; Libraries and indigenous peoples; Libraries and minorities; samer; nationella minoriteter; ursprungsbefolkningar; folkbibliotek; bibliotekens mål och syften;

  Sammanfattning : Introduction. This study investigates the needs of the Sami people when it comes to the local library and its functions and activities. LÄS MER

 4. 4. Så lockar vi med miljön : en undersökning av inredningsstrategier på folkbibliotekets barnavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Jaros; [2020]
  Nyckelord :folkbibliotek; barnbibliotek; biblioteksinredning; barn; biblioteksmiljö;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain knowledge on the way library managers and librarians describe intentions and ways of working as well as their thoughts on what makes an attractive children’s interior design of public libraries. It is also an aim to acquire knowledge on the way they describe how the interior design works in practice. LÄS MER

 5. 5. Folkbibliotek som språklig integrationsresurs : En studie av ett stadsbiblioteks potentiella bidrag till vuxna nyanländas integration och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karlsson Sofia; [2020]
  Nyckelord :Linguistic landscaping; Språkligt landskap; Integration; andraspråksinlärning; SFI; Bibliotek;

  Sammanfattning : Genom analys av det språkliga landskapet på ett bibliotek i kombination med intervjuer med tre bibliotekarier har ett biblioteks potential för språkinlärning, integration samt samarbete med SFI undersökts. Resultatet visar att det språkliga landskapet domineras av det svenska språket och de gånger andra språk än svenska eller nationella minoritetsspråk används handlar användningen om information om språkutvecklande aktiviteter för invandrare. LÄS MER