Sökning: "Tiktok"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Tiktok.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. När blir den digitala leken allvar? : En kvalitativ studie om innehåll och användarinteraktion på applikationen TikTok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Eriksson; Andrea Blixt; [2020]
  Nyckelord :TikTok; Trend; Mikrovideo; Applikation; Användare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad fem identifierade trender på applikationen TikTok förmedlar samt vilken respons som trenderna bemöts med. Vidare syftar studien till att förstå och förklara det gemensamma flödet på TikTok. LÄS MER

 3. 3. Vad får en Zoomer att ticka? : En kvalitativ studie om Generation Z och TikTok.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nils Pettersson; Alexander Frost; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 6th of June 2020 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:         Alexander Frost                  Nils Pettersson                           (97/06/28)                        (98/03/15) Title: What makes a Zoomer tick? A qualitative study about Generation Z and TikTok. Tutor: Aswo Safari Keywords: Generation Z, TikTok, Viral, Engagement. LÄS MER

 4. 4. It's time to TikTok : Exploring Generation Z's motivations to participate in #Challenges

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Johannes Ahlse; Felix Nilsson; Nina Sandström; [2020]
  Nyckelord :Viral Marketing; User-generated content; Generation Z; TikTok; Motivation; Uses and Gratification Theory; Challenges;

  Sammanfattning : Background: With the emergence of new social platforms, nascent strategies of Viral Marketing utilizing User-generated Content has developed. TikTok is a new social media based on User-generated videos, where content is mainly expressed in the form of #challenges. LÄS MER

 5. 5. Impact of Gamification on Social Network Platforms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yakubu Dawud; Suzanna Nikolic; [2020]
  Nyckelord :User-Generated Content; motivation; digital platforms; viral-marketing; social media; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the motivational drivers of gamification that influence the willingness to interact among platform end users. Two elements of gamification, reward and challenge were used as independent variables while playfulness, recognition, enjoyment and social influence served as mediating variables. LÄS MER