Sökning: "Sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 2943 uppsatser innehållade ordet Sociologi.

 1. 1. "Syftet var inte att skada henne"- En innehållsanalys om hur män dömda för misshandel rättfärdigar (sitt) våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Felicia Nilsson Faller; [2023]
  Nyckelord :Våld; Misshandel; Misshandelsdomar; Rättfärdigande; Ansvarsbefriande; Män; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Påskupploppen våren 2022 En kvalitativ studie om när den polisiära kontrollen brast och upplopp utbröt i samband med Rasmus Paludans manifestationer i Sverige 2022.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sara Elander; [2023]
  Nyckelord :Riots; Protest violence; Demonstrations; Political violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the spring of 2022 Sweden experienced several riots among counter-protesters in connection with a Danish politician's Islamophobic manifestations. A societal debate was sparked around control, police capabilities and the limits of freedom of expression. LÄS MER

 3. 3. “... jag skulle inte säga att jag är rädd på det sättet men man är väl lite mer vaksam” En kvalitativ studie om en grupp unga mäns rädsla för att utsättas för brott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sanna Lindberg; Tilda Ohlsson; Emma Souch; [2023]
  Nyckelord :Rädsla; brott; rädsla för brott; manlighet; män; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i nationella trygghetsundersökningen, NTU, som visat att unga män rapporterar en ökande rädsla och oro för att utsättas för brott, syftar denna uppsats till att undersöka vilka eventuella källor som en grupp unga männen får information om brott ifrån, hur en rädsla för att utsättas för brott påverkar de unga männen och deras vardagliga liv samt hur denna rädsla tar sig uttryck i deras tal och språkbruk. I studien har sex kvalitativa intervjuer genomförts med unga män i åldrarna 20-24 år. LÄS MER

 4. 4. Organisationskultur och hemarbete -En kvalitativ studie ur HR:s perspektiv gällande organisationskultur och hur hemarbete påverkat sättet att jobba med organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Frida Lavin; [2023]
  Nyckelord :organisationskultur; hemarbete; Schein; artefakter; värderingar; grundläggande antaganden; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur anställda inom HR upplever sin organisationskultur utifrån Edgar H Scheins organisationskulturteori för att synliggöra och tolka organisationskultur. Huvudsakligen ligger tyngdpunkten i studien på respondenternas egen uppfattning om organisationskultur och diskuteras med hjälp av utvald litteratur. LÄS MER

 5. 5. Miljöpartiet i samhälle och politik: En kvalitativ studie om Miljöpartiet och miljöfrågans resonans i svensk politik och samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Andreas Kindblad Henriquez; [2023]
  Nyckelord :Miljöpartiet; miljöfrågan; sociala system; resonans; Luhmann; Weber; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige är befolkningen mån om att köpa second hand, återvinna, sortera sopor, äta vegetariskt och så vidare. När det däremot gäller den politiska sfären finns det ett Miljöparti som kämpar för att hålla sig ovan riksdagens 4% spärr. LÄS MER