Sökning: "Simulation"

Visar resultat 1 - 5 av 5268 uppsatser innehållade ordet Simulation.

 1. 1. Short-run Effects of Feebate Schemes on Car Markets ad CO2 emissions A simulation analysis of the Swedish feebate scheme

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ville Inkinen; [2018-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. BUSSFÖRARES KÖRBETEENDE VID EXPONERING FÖR TRAFIKUTROP En simulatorstudie som undersöker effekten av auditiv störningsinformation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mattias Söderholm Mullaart; Henrik Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Arbetsminnesbelastning; bussförare; auditiv sekundäruppgift; kognition; körsimulator; förardistraktion; körbeteende; trafikutrop; radiokommunikation; Informationssystem i fordon;

  Sammanfattning : Bus driving is a complex and cognitively challenging task that places high demands on bus drivers' working memory. Pedestrians, traffic lights, timetables, etcetera, must be kept under surveillance for the safe and timely delivery of the vehicle. LÄS MER

 3. 3. SIMULATION MEETS REALITY The Remote Tower System as an Air Traffic Control Training-Environment

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Eric Zachrisson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Air traffic control; remote tower; training; simulation; fidelity;

  Sammanfattning : The remote tower system provides a new way of controlling traffic at an airport, and it mightchange the way air traffic controllers are trained as well. The purpose of this study was toexplore the remote tower system as an air traffic control training-environment. LÄS MER

 4. 4. Comparing methods for identifying G-SIBs in Europe

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emil Johnsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Risk Analysis; Basel Accords; Financial Regulation; Simulation Modeling; Volatility Forecasting; Risk Assessment; Bank Regulation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Robot Condition Monitoring and Production Simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Karlsson; Fredrik Hörnqvist; [2018]
  Nyckelord :Robot Condition Monitoring Production Simulation SKF ABB IRB 6600 Vibration;

  Sammanfattning : The automated industry is in a growing phase and the human tasks is increasingly replaced by robots and other automation solutions. The increasing industry entails that the automations must be reliable and condition monitoring plays an important role in achieving that ambition. LÄS MER