Sökning: "Simulation"

Visar resultat 1 - 5 av 8025 uppsatser innehållade ordet Simulation.

 1. 1. Virtual Test Cell : a Real-Time digital twin of an internal combustion engine

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rasmus Malmqvist; [2024]
  Nyckelord :Virtual Test cell; Digital twin; Software in the loop; Real-time;

  Sammanfattning : As the world is evolving faster and technology gets cheaper and more powerful, simulations are proving to be more and more beneficial. Simulations allow for faster development with less lead time between iterations which means that product versions can be released more often and at less cost. LÄS MER

 2. 2. Simulation-based discrimination of Crab pulsar models with XL-Calibur

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Dennis Åkerström; [2024]
  Nyckelord :Astroparticle Physics; Astrophysics; Detector Physics; Simulation; Theoretical Physics; Engineering Physics; Pulsar models; Crab pulsar; Astropartikelfysik; Astropartikelfysik; Detektorfysik; Simulering; Teoretisk Fysik; Teknisk Fysik; Pulsar modeller; Krabbpulsaren;

  Sammanfattning : Polarisation of X-ray light is being investigated with polarimeters to extend the borders of what can be observed. Distant compact objects, such as pulsars, that are to small on the sky to be analysed with imaging can be investigated by analysing the polarisation of the emitted light. This can reveal physics previously hidden by their small nature. LÄS MER

 3. 3. EVALUATING CRYSTAL FRAMEWORK IN PRACTICE

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Victor Mertala; Nordin Christopher; [2024]
  Nyckelord :CRYSTAL Framework; Tiny Twin; Tiny Digital Twin; Rebeca; Timed Rebeca; monitor; cyber attacks;

  Sammanfattning : Cyber-physical systems (CPSs) are used in several industries, such as healthcare, automotive, manufacturing, and more. The fact that CPSs often contain components integrated via communication networks means that malicious actors can exploit vulnerabilities in these components through cyber attacks. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Swedish daylight regulations in university building - Validation and applicability

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Cédric Berthou; [2024]
  Nyckelord :Daylight; Sweden; University building; modelling; Grasshopper; building performance simulation; Dagsljus; svenska föreskrifter; universitetsbyggnad; 3D-modellering; Grasshopper;

  Sammanfattning : Daylight availability in buildings faces numerous challenges in a world where energy efficiency,thermal comfort, and sustainability take center stage. Daylight is well-known for its role in reducingartificial lighting consumption and enhancing the well-being and performance of building occupants. LÄS MER

 5. 5. CFD-simulering av värmeöverföring under upptändningsförlopp av krutraketmotor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Carl-Otto Olsson Sjögren; [2024]
  Nyckelord :Computational Fluid Dynamics; CFD; Anfyrning; upptändning; CFD; strömningslära; värmeöverföring; termisk strålning; krutraketmotor; konvektion;

  Sammanfattning : SAAB Dynamics producerar och utvecklar flertalet produkter som innehåller krutraketmotorer. Krutraketmotorers prestanda är kraftigt beroende av en effektiv upptändning och det är önskvärt att kunna prediktera detta förlopp numeriskt med god noggrannhet. Ingen etablerad simuleringsmetodik existerar i dagsläget. LÄS MER