Sökning: "Samhällsorientering"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Samhällsorientering.

 1. 1. Grundlärarstudenters uppfattningar inför framtida undervisning inom sex och samlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emma Haglund; Linnéa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; grundskolan; lärarstudenter; lärarutbildning; naturorienterande ämnen och teknik; samhällsorienterande ämnen; sex och samlevnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att kartlägga uppfattningar inför genomförandet av undervisning inom sex och samlevnad hos snart verksamma lärare från Malmö universitets grundlärarutbildning inriktning årskurs 4–6 med fjärde undervisningsämne naturorientering och teknik eller samhällsorientering. Intresset för området baseras på ämnets kommande reformering samt en upplevd brist på utbildning inom sex och samlevnad. LÄS MER

 2. 2. Reciprok undervisning i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Michaela Winther; Eva Aluko; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelse; Lässtrategier; Textsamtal; Reciprok undervisning; Metakognition;

  Sammanfattning : I denna studie har vi valt att undersöka hur lärare på en skola arbetar med reciprok undervisning med elever i årskurserna 2, 4 och 5. Arbetets syfte är att få en uppfattning om hur undervisningen kan se ut. För att åskådliggöra detta utifrån flera perspektiv har vi utfört en kombination av metoder för datainsamling. LÄS MER

 3. 3. Den politiska diskursen om integration och mångfald : En kritisk diskursanalys av integration i riksdagsdebatter gällande de tre största partierna.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Selin Göker; Salma Waheliye; [2020]
  Nyckelord :Integration; Kritisk diskursanalys och nyanländ;

  Sammanfattning : Med hjälp av en kritisk diskursanalys ämnar vi åt att analysera de tre största partiernas diskurs om integration efter flyktingkrisen 2015 och även problempresentationer som förekommer i diskursen. Vårt tillvägagångssätt har varit att analysera 4 debattprotokoll som behandlar fenomenet integration. LÄS MER

 4. 4. Närområdets roll i undervisningen : En kvalitativ studie som belyser lärares perspektiv på användning av närområden i SO-undervisningen i årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jeanette Winbladh; Hanna Lennström; [2020]
  Nyckelord :närområde; SO-undervisning; samhällsorientering; läromedel; lärarperspektivet; kognitivismen; konstruktivismen; Piaget; ramfaktorteoriperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur lärare förhåller sig till att använda närområdets platser och byggnader i sin undervisning. Metoden vi har valt att använda är en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer i form av en enkät, då det är informanternas erfarenheter och tankar vi är intresserade av. LÄS MER

 5. 5. SAMHÄLLSORIENTERING I KOMMUNAL OCH IDEELL REGI : En kvalitativ studie om lärares uppfattning om samhällsorienteringens betydelse för asylsökande och nyanlända kvinnor i deras integrationsprocesser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Lange; Emmelie Lilieqwisth; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER