Sökning: "Sponsorship"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet Sponsorship.

 1. 1. Finnish Olympic Athletes’ Perceptions of Sponsorship and Value Creation – a cross-sectional study on Finnish Olympic athletes’ perceptions of sponsorship and how they create value for their sponsors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mathias Heinonen; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sponsorship of athletes is rarely researched from the point of view of the athlete. This thesis,thus, investigates Finnish Olympic athletes’ perceptions of sponsorship and how athletes createvalue for their sponsors. The research takes a qualitative approach. LÄS MER

 2. 2. Ambush Branding: A reconceptualization of ambush marketing from the ambusher’s perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wouter Bruin; Viktor Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Ambush branding; ambush marketing; sponsorship; brand identity; ethics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: The purpose is to explore ambush marketing by reconceptualizing the phenomenon from the ambusher’s perspective in the context of mega sports events. Methodology: This study conducted a relativist ontology and a constructionist epistemology to allow for the most relevant interpretations of the empirical data. LÄS MER

 3. 3. FIFA and the corporate players

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Alice D'Angelo; Jacqueline Alair Soares; [2020]
  Nyckelord :FIFA; Crisis Communication; Marketing; Sponsorship; Brand Equity;

  Sammanfattning : Private capital has become an increasingly important factor in the globalized football economy. The relationship between a sponsored entity and its sponsor is still relatively unexplored within marketing. LÄS MER

 4. 4. Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Brands; brand identity; financial stability; community work; Varumärken; varumärkesidentitet; ekonomisk stabilitet; samhällsprojekt;

  Sammanfattning : Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. LÄS MER

 5. 5. Idrottssponsring värdefull eller värdelös...?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zacharias Berg; Alexander Thörnholm; [2020]
  Nyckelord :Exchange; Theory; Sponsring; värdesättning; Sport; Idrott;

  Sammanfattning : Den här studien kommer från en bakgrund där sponsring har förändrats över lång tid. Tidigare har det varit förknippat med välgörenhet och oegennytta medan det idag är kantat av ordet samarbete istället. Till och med till den grad där många inte ens vill kalla en sponsor för en sponsor utan snarare för en partner. LÄS MER