Sökning: "Influencer Marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Influencer Marketing.

 1. 1. En bild säger mer än 2200 tecken - En kvalitativ tolkande receptionsstudie över hur en tilltänkt publik uppfattar Instagraminlägg som blivit anmälda för felaktig reklam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Graf; Sanna Siljander; [2018-09-07]
  Nyckelord :Influencer; Instagram; collaboration; marketing; ad; focus group; reception theory; Stuart Hall; encoding decoding; parasocial interaction; Reklamombudsmannen; Konsumentombudsmannen.;

  Sammanfattning : Purpose: Our purpose is to find out how an audience perceives Instagram posts from influencers that have been reported for improper advertising.Method: A qualitative research receptions study.Procedure: A focus group interview that was transcribed and analyzed with mainly Stuart Hall’s Encoding/decoding model. LÄS MER

 2. 2. Who you are: the result of influencers’ instagramming –a qualitative study of how consumers’ offline identity is influenced by influencers on Instagram

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Vendela Fridell; Frida Mandelin; [2018-07-03]
  Nyckelord :Identity; Influencer; Instagram; Consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Exploring Consumers’ Experiences of Co-branding with Influencers: A Case Study about Influencer Marketing with Nelly.com

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Marie Andersson; Mathilda Göthberg; [2018-07-03]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Co-branding; Human Brand; Collaborations;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. To Influence and Be Influenced

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ebba Törneman; Erika Molinder; [2018-07-03]
  Nyckelord :Celebrity endorsement; Micro-influencers; Macro-influencers; Social media; Authenticity; Identification;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Influencers påverkan på konsumentens köpprocess -En kvalitativ studie om hur konsumentens köpprocess inom mode påverkas av influencer marketing på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Estelle Beaunez Lundqvist; Sara Georgsson; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER