Sökning: "miljömedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet miljömedvetenhet.

 1. 1. Home Energy Management Systems : A Research Study on the European and Nordic Market

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Adeli; Gustav Hedman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global energy consumption has more than doubled since the year of 1990, leading to energy efficiency and management becoming increasingly important topics on the sustainable development agenda. Home Energy Management Systems (HEMS) is a solution combining hardware and software for managing, measuring and analyzing residential energy consumption and in effect addressing the issue of increased energy expenditure. LÄS MER

 2. 2. Blå dunster och gröna skogar : en multimodal diskursanalys av filmer från Svenska Skogen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara Enbom Burreau; [2020]
  Nyckelord :Strategic communication; multimodal discourse analysis; PR; forestry; social semiotics; risk society;

  Sammanfattning : Genom att att beskriva hur ett strategiskt urval av information formar dessa filmer syftar uppsatsen dels undersöka hur skogsbruket porträtteras i Svenska Skogens filmer men även vilka diskurser som inkluderas. Vidare ämnar studien att via en kritisk ansats öka förståelse för de maktförhållanden som materialet signalerar och hur de förhåller sig till de risker som skogsindustrin i skapar. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Influencer Marketing on Second hand Market : A study on how to increase the participation in the second hand market for apparel

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Beata Stefanska; Dena Farhadi; [2020]
  Nyckelord :Second hand; influencer marketing; consumer behavior; sustainability; fashion industry; environmental awareness;

  Sammanfattning : Introduction: The second hand market for apparel is a good alternative for making sustainable purchases, given that it does not contribute to textile waste to the same extent as the fast fashion industry. Consumers are aware of the current environmental issues, however they do not always act according to their knowledge. LÄS MER

 4. 4. Klimatfasta: Att avstå för skapelsens skull : En fallstudie av Equmeniakyrkans miljökampanj Klimatfastan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Elin Isaksson; Petronella Grune; [2020]
  Nyckelord :Spiritual Resources; Resource Mobilisation Theory; RMT; Community Based Social Marketing; CBSM; Pro-Environmental Behaviour; PEB; ReligiousEcology; Case study; Christianity; Environment; Church; Andliga resurser; Resursmobiliseringsteorin; Community Based Social Marketing; Miljömedvetenhet; Religiös Ekologi; Fallstudie; Kristendom; Miljö; Kyrka;

  Sammanfattning : Denna studie är en fallstudie av Equmeniakyrkans kampanj Klimatfastan, där de under 40 dagar uppmanade medarbetare och medlemmar att se över sitt klimatavtryck och göra beteendeförändringar utifrån detta. Tidigare forskning visar att religiösa miljöaktioner skiljer sig från sekulära miljöaktioner gällande metoder, fokus och budskap. LÄS MER

 5. 5. Implementation av livscykelanalys som stöd för hållbar verksamhetsutveckling hos Thermotech

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Fredrik Strömberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett av Sveriges miljömål är att hålla den globala medeltemperaturen under två grader. Det i samband med en ökad miljömedvetenhet i samhället gör att företag måste sänka sina utsläpp av växthusgaser och kunna redovisa dem. LÄS MER