Sökning: "SMEs"

Visar resultat 1 - 5 av 780 uppsatser innehållade ordet SMEs.

 1. 1. The Challenges of a Swedish SME in Entering the Chinese market - A case study on the market entry process of Cibes Lift Group AB to the Chinese market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Malthe Vesström; Syed Nabil Raiyan; [2019-03-19]
  Nyckelord :SME; internationalization; emerging market; China; barriers; internal; external; challenges;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Stimulating Internationalization through digitalization : Digital competence in Swedish manufacturing SMEs

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Muhammad Akash Bin Nasir; Abubakar Ismail Sada; [2019]
  Nyckelord :Internationalization; Internationalization process; Digitalization; Digital Competence; Swedish; Manufacturing; Small and Medium Enterprises; SMEs; Industry 4.0; Fourth Industrial Revolution; 4IR; Automation; Digital Skills; Motivation; Internationalisering; internationaliseringsprocess; digitalisering; digital kompetens; svensk; tillverkning; små och medelstora företag; små och medelstora företag; industri 4; 0; fjärde industrirevolutionen; 4IR; automation; digitala färdigheter; motivation;

  Sammanfattning : Digital competence used to be a confusing concept, until recently when some researchers coined a comprehensive definition of digital competence and formulated a conceptual framework in an SME context. However, the framework was only at a conceptual level and required to be tested with the empirics of a qualitative or quantitative study. LÄS MER

 3. 3. Relationship marketing for auditors : A qualitative study on how SME auditing firms practicerelationship marketing

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Granfeldt; Inez Nastasi; [2019]
  Nyckelord :Auditing; SME; Relationship marketing Professional services;

  Sammanfattning : Background: Previous research show that there is a need for marketing strategies in SMEs that offer professional services, such as auditing firms. Also, the combination of marketing and auditing is a fairly new concept, due to legal and ethical regulations. LÄS MER

 4. 4. Swedish manufacturing SMEs readiness for Industry 4.0 : What factors influence an implementation of Artificial Intelligence and how ready are manufacturing SMEs in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Theodor Truvé; Måns Wallin; David Ryfors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning i växande SMEs : En fallstudie på två svenska företag i byggbranschen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Öggesjö; Philip Bergsteinsson; [2019]
  Nyckelord :SME growth; management accounting in SMEs; management accounting in growth companies; key roles in growing SMEs;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det som står klart tidigt i problematiseringen och bakgrunden är vikten av att utveckla adekvat ekonomistyrning när organisationer växer. Med utgångspunkt i att ekonomistyrning utvecklas i takt med att företag växer problematiseras kring ämnet och hur det påverkar SMEs i stark tillväxt. LÄS MER