Sökning: "social hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 718 uppsatser innehållade orden social hållbarhet.

 1. 1. Kravet på att hållbarhetsrapportera och dess påverkan på företags kreditvärdighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Ström; Filip Lundin; [2020-05-05]
  Nyckelord :Hållbarhet; ESG; kreditvärdighet; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : The European Union’s directive on mandatory sustainability reporting was implemented for the fiscal year of 2017. The directive implies that companies must present common principles and governance models that describe their strategic choices linked to sustainability. LÄS MER

 2. 2. Plaståtervinningens roll i en hållbar industri - Det teknologiska innovationssystemet av återvunnen plast i Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Mikaela Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Teknologiska innovationssystem; TIS; Skåne; Region Skåne; regional utveckling; återvunnen plast; plaståtervinning; hållbarhet; Technological innovation systems; Scania; regional development; recycled plastics; plastic recycling; sustainability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har identifierat möjligheter och begränsningar för att främja en hållbar plaståtervinning i den skånska plastindustrin, på uppdrag av Region Skåne. Analysen har gjorts med hjälp av ramverket teknologiska innovationssystem (TIS), som syftar till att identifiera de systemsvagheter som kräver politiska åtgärder för att stärka TIS:ets prestanda. LÄS MER

 3. 3. Styrande idéer om social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Sveriges kommuner; Bostadspolitik; Bostadsförsörjning; Idéanalys.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with an idea analysis of the Swedish municipalities' tools for housing provision as a case of housing policy. This study has focused on analyzing contemporary ideas on social sustainability by conducting a descriptive idea analysis of different municipalities' ideas on Social sustainability. LÄS MER

 4. 4. Jag kanske också borde dra mitt strå till stacken, det vill man ju och hoppas att eleverna tänker”- en kvalitativ studie om lärares och verksamheters beprövade erfarenheter gällande hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tania Rönningborn; Jenny Engström; [2020]
  Nyckelord :beprövad erfarenheter; Grön Flagg; hållbar utveckling; lärande; lärare; samhällsorienterande ämnen; skola; styrdokument; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : I dagens skola har begreppet hållbar utveckling fått allt större utrymme. Området betraktas ur tre dimensioner, nämligen; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I styrdokumenten framgår det att dessa tre dimensionerna ska prägla undervisningen. LÄS MER

 5. 5. BILDENS TRE NYANSER AV GRÖNT

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Tovesson; Filippa Olsson; Tora Hammer; [2020]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; hållbarhet; hållbarhetsrapport; semiotik; visuell kommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Bidra till fördjupade kunskaper om hur företag kan använda sig av semiotiska resurser i bilder för att positionera sig som hållbara Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie med semiotisk metod Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från teorier om hållbarhet, semiotik samt visuell kommunikation Empiri: Studien granskar bilder från de tre fallorganisationerna Ikea, Swedfund och Eternes prisbelönade hållbarhetsrapporter från 2015 Resultat: Studien visar att semiotiska resurser såsom kontrasterande och förvånande kontexter, anspelningar på tid samt förnyade samhällsstrukturer är vanligt förekommande och effektiva sätt att kommunicera hållbarhet. Studien visar även att ekologisk och social hållbarhet prioriteras framför ekonomisk hållbarhet, samt att social hållbarhet porträtteras genom avståndstagande från förlegade samhällsstrukturer. LÄS MER