Sökning: "social hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 2078 uppsatser innehållade orden social hållbarhet.

 1. 1. Spårning av konfliktmineraler i fordonstillverkarnas försörjningskedjor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Svensson; Erik Gustavsson; Jacob Wiktorsson; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konfliktmineraler är mineraler som utvinns under undermåliga arbetsförhållanden samt bidrar till finansiering av konflikter. Tantal, tenn, volfram (tungsten) och guld (ofta förkortade till 3TG) utgör begreppet konfliktmineraler som idag omfattas av särskild lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska miljöns påverkan på upplevd trygghet. En studie om kvinnors upplevda trygghet på spårvagnshållplatsen Wieselgrensplatsen, Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lina Berg; Malin Wasberg; [2023-06-30]
  Nyckelord :“Upplevd trygghet”; “Fysisk planering”; “Social hållbarhet”; “Fallstudie”; “Perceived safety”; “Physical planning”; “Social sustainability”; “Case study”;

  Sammanfattning : Perceived safety can affect people's quality of life by causing exclusion and alienation, as well as leading people to avoid certain types of places. Previous studies show that women feel a lower perceived safety in the public environment than men. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet på gården. Social hållbarhet på ekologiska och konventionella växtodlingsgårdar från lantbrukarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Linnéa Ryrvik; [2023-06-28]
  Nyckelord :”Social hållbarhet”; ”arbetsvillkor”; ”livskvalitet”; ”lantbruk”; ”hållbarhetsverktyg”; ”gårdsnivå”; ”Social sustainability”; ”working conditions”; ”quality of life”; ”agriculture”; ”sustainability assessment tool”; ”farm level”;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka social hållbarhet på ekologiska och konventionella växtodlingsgårdar från lantbrukarens perspektiv. För att uppnå detta syfte har intervjuer med lantbrukare genomförts utifrån hållbarhetsverktyget RISE (Response Inducing Sustainability Evaluation). LÄS MER

 4. 4. 15-minutersstaden i Göteborg. En studie av fotgängarens tillgänglighet och samvariationen med den byggda miljön och boendesegregation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Melén; Victor Madsen; [2023-06-27]
  Nyckelord :“Tillgänglighet”; “Gångbarhet”; “15-minutersstaden”; “Urbana sociala funktioner”; “Segregation”; “Gentrifiering”; “Mobilitet”; “Närhet”; “Vård och Omsorg”; “Handel”; “Utbildning”; “Underhållning”; “Rekreation”; “Accessibility”; “Walkability”; “15-minute city”; “Urban social functions”; “Segregation”; “Gentrification”; “Mobility”; “Proximity”; “Healthcare”; “Commerce”; “Education”; “Entertainment”; “Recreation”;

  Sammanfattning : I skenet av Covid-19 pandemin och ett ökat fokus på närområdets serviceutbud har begreppet 15-minutersstaden (FMC) tillämpats i flera städers urbana planering. FMC syftar till att öka tillgängligheten till grundläggande funktioner i stadens närområden för att invånare ska uppnå social hållbarhet och livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER