Sökning: "ekosystemtjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet ekosystemtjänster.

 1. 1. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Nyckelord :värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Sammanfattning : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. LÄS MER

 2. 2. Crop diversity in Scania : geographical and cognitive mapping

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Shaktima López Hösel; [2019]
  Nyckelord :crop diversity; agroecology; food systems; ecosystem services; resilience; farmer s motivations; geographical information systems; self-determination theory; cognitive mapping;

  Sammanfattning : Modern agriculture is characterized by large scale and large-scale farming of a few crops, which rely heavily on external inputs. These kinds of intensive and specialized farming systems are contributing to exceeding the planetary boundaries for our ecosystems. LÄS MER

 3. 3. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Sammanfattning : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. LÄS MER

 4. 4. A novel platform to quantify crack formation due to root water uptake

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Susanne Alexandersson; [2019]
  Nyckelord :soil structure dynamics; root water uptake; crack formation; automatized imaging system;

  Sammanfattning : Soil structure play an important role for a productive and sustainable agriculture. It controls many processes in the soil and has a great impact on soil functions and related ecosystem services. Plants play an important role in soil structure dynamics. LÄS MER

 5. 5. Biologisk mångfald i privatträdgårdar : även en liten trädgård kan bidra!

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Lindhagen; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; ekosystemtjänster; pollinatörer; trädgård; Bara; insekter; trender;

  Sammanfattning : The southwestern parts of Sweden has previously been composed by beech forest, flowering meadows and grasslands. Nowadays, the landscape consists mostly of large agricultural communities. Places where a variety of flowers, bumblebees and bees used to thrive have become farmlands. LÄS MER