Sökning: "Biodiversity"

Visar resultat 1 - 5 av 1234 uppsatser innehållade ordet Biodiversity.

 1. 1. Spatiotemporal changes in Gothenburg municipality's green space, 1986 to 2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristin Blinge; [2021-04-01]
  Nyckelord :NDVI; multitemporal change analysis; incremental change; urbanization;

  Sammanfattning : As the world’s population is becoming increasingly more urban the infrastructure expands toaccommodate the inhabitants’ needs. In a dense urban environment green space has animportant function since it provides vital ecosystem services, contributes to recreational andcultural values and is essential for biodiversity. LÄS MER

 2. 2. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Jönsson; [2021]
  Nyckelord :biotoptak; gröna tak; vildbin; pollinering; biodiversitet; attityd;

  Sammanfattning : Vildbins situation är mycket ansträngd då deras naturliga habitat försvinner i ett allt mer storskaligt och effektivt jordbrukslandskap. Grönytor och ruderatmarker i städer har blivit en tillflyktsort, men även dessa habitat försvinner när staden expanderar och förtätas. LÄS MER

 3. 3. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Nyckelord :småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. LÄS MER

 4. 4. COOL IT DOWN - Tackling urban heat island effect in Singapore

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Marcin Zebrowski; [2021]
  Nyckelord :urban heat; urban heat island effect; tropical; climate; microclimate; sustainable urban design; marina bay; singapore; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This master thesis aims to propose sustainable solutions to influence the microclimate, tackle the urban heat island effect and provide a climate-sensitive design for Marina Bay in Singapore. During the site visit and research, the main challenges for Downtown Singapore were identified. LÄS MER

 5. 5. Urbaniserade människan och den biologiska mångfalden : En jämförelsestudie av grönstrukturplanerna i Kalmar och Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alva Bergstrand; [2021]
  Nyckelord :grönstrukturplan; grönområde; stadsexpansion; urbana djur; biologisk mångfald; kalmar; växjö;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study how the animal life can be taken into account in green structure plans. The purpose is also to study the possibilities of a human need for access to animals and nature in green structure plans. LÄS MER