Sökning: "penningtvätt"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet penningtvätt.

 1. 1. Penningtvätt och den brottsliga verksamheten : Konkreta omständigheter utan precision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bijan Yousefi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Misstankar om penningtvätt : En kvalitativ studie om varför få auktoriserade redovisningskonsulter anmäler misstankar om penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Widlund; Amanda Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Money laundering Authorized accounting consultants Fraud Operator Customer due diligence; Penningtvätt Auktoriserade redovisningskonsulter Bedrägeri Verksamhetsutövare Kundkännedom;

  Sammanfattning : Bakgrund Penningtvätt är en typ av ekonomisk brottslighet där olagligt förtjänta pengar tvättas rena i den lagliga ekonomin. Cirka 130 miljarder kronor penningtvättas årligen i Sverige och eftersom det görs genom den lagliga ekonomin påverkar det samhället. LÄS MER

 3. 3. Penningtvätt : Påverkas kunderna i Dalarna av penningtvätt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Ahlqvist; Jennie Vinblad; [2019]
  Nyckelord :bank crisis; money laundering; loyalty; customer; bank; trust; bankkris; penningtvätt; lojalitet; kund; bank; förtroende;

  Sammanfattning : Under våren 2019 drabbades bankvärlden av nyheten om att penningtvätt förekommit under en längre tid i en av de svenska storbankerna. Diskussionerna i media har varit många och frågan har ställts hur banken ska gå vidare från missödet. LÄS MER

 4. 4. Lär känna din kund med blockchain: Möjligheter och utmaningar med blockchainbaserade KYC-system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Isak Larsson; Filip Fjellstedt; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; KYC; DLT; Innovation; Emerging Technology; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det ställs höga krav på finansiella instituts kundkännedomsprocesser för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Många av dessa processer kräver mycket manuellt arbete hos både organisation och för kund, som måste upprepa processen hos varje bank de önskar att bli kund. LÄS MER

 5. 5. Straffrätt och penningtvätt: Ett rättssäkert medel mot smutsig brottslighet? 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Liif; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER