Sökning: "Bank"

Visar resultat 1 - 5 av 2831 uppsatser innehållade ordet Bank.

 1. 1. De svenska bankernas strategiska riskhantering. En studie om det andra betaltjänstdirektivet, PSD2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Barria Colliander; Lawin Anwar; [2021-06-01]
  Nyckelord :PSD2; Open Banking; Riskhantering; Fintech; Operativa risker; Betaltjänst; Bank;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Det nya direktivet PSD2 främjar konkurrens och innovation påbetaltjänstmarknaden, och ett krav med direktivet innebär att banker inte längre har monopol på kundernas information. Banker ska med kundens medgivande tillhandahålla information till tredjepartsaktörer. LÄS MER

 2. 2. Obehöriga transaktioner med kontokort och BankID : Vem betalar när tjuven eller bedragaren tar dina pengar?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Victor Andrée; [2021]
  Nyckelord :lag om betaltjänster; betaltjänster; Bank ID; kontokort; betalningsansvar;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen har medfört att människor gått från att betala med kontanter till att i stället använda kontokort och elektronisk underskrift. Faktum är att lagstiftarens intention är att främja nya sätt att betala för att minska användningen av kontanter i samhället. LÄS MER

 3. 3. Digitala tjänster och äldreomsorg : En kartläggning av hur digitala tjänster används inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Elsa Bengtsson; Disa Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Digital Services; Elderly Care; Welfare Technology; Everyday Technology; Implementation; Digitala tjänster; äldreomsorg; välfärdsteknik; vardagsteknik; implementering;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera användningen av digitala tjänster inom äldreomsorgen, inklusive vård och omsorg vid demens. För att svara på arbetets frågeställningar skickades webbenkäter ut till personal på äldreboenden i flertalet kommuner i Sverige. Vidare genomfördes även intervjuer med personal. LÄS MER

 4. 4. Does competition in the EU banking market lead to lower interest margins? : A panel data analysis on how market competition affects banks interest margin across EU countries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Henriksson; Anna Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Bank; Interest margin; Market concentration; European Union; Bank; Räntemarginal; Marknadskoncentration; Europeiska unionen;

  Sammanfattning : This study analyses the bank market competition and bank interest margins in the European Union member countries banking sector during the period 2007–2019, using panel data analysis and aggregated data for each country ́s banking sector. Our starting point is the theory about market structure and two structural indexes are used as proxies of the degree of market competition. LÄS MER

 5. 5. Effectiveness of Online Anti-Phishing Delivery methods in raising Awareness among Internet Users.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Kamran Javed Hamdani; Muhammad Ijaz E Mustafa; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Cyberattacks are constantly evolving and phishing activities have risen steeply in the last few years. As the number of online users is increasing so as the phishing attacks and scams are increasing too. LÄS MER