Sökning: "development"

Visar resultat 1 - 5 av 51143 uppsatser innehållade ordet development.

 1. 1. Sustainability education in early childhood: Preschool teachers´perceptions and approaches in nurturing sustainability education practises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rose Anyanwu; [2023-01-25]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Early Childhood for Sustainable Education; Preschool teachers;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to examine early childhood teachers’ perceptions of Education for Sustainable Development as well as their pedagogical approaches for nurturing sustainability in Swedish preschools, and how their perceptions of ESD relate to their teaching strategies in nurturing sustainability education. Theory: Lev Vygotsky’s social constructivism emphasizes the significance of language and thought, social interaction, zone of proximal development, scaffolding, mediation, and collaborative work in learning. LÄS MER

 2. 2. Att förändra och förgöra. En undersökning om relationen mellan arkeologin och det samiska kulturarvet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Snygg; [2023-01-24]
  Nyckelord :Cultural heritage; Colonialism; Postcolonialism; Sámi; Sápmi; Arkeologi; museologi; Samiskt kulturarv;

  Sammanfattning : To change and dismantle: the relationship between archaeology and Sámi culture. This paper will discuss the power archaeology holds over the history written about a cultural heritage. The purpose of the essay is to highlight the subordinate role of Sámi culture in Swedish society. LÄS MER

 3. 3. The implications of heavy fuel oil ban in arctic waters for sustainable arctic shipping

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Kaung Thu; [2023-01-23]
  Nyckelord :Arctic region; heavy fuel oil; shipping; Sustainable;

  Sammanfattning : The increased temperature in the polar regions is one of the significant impacts of global warming and consequential climate change. In the Arctic, regional warming leads to the accelerated loss of sea ice caps, which has opened up new international shipping routes. LÄS MER

 4. 4. The implicit ideas behind ‘Valkompassen’ : An ideal type analysis of the democratic presuppositions in Voting Advice Applications

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Alderblad; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With Voting Advice Applications changing how people engage in democracy it has become more important to understand the work behind them. Much research has been given to the algorithm and methodology, but less has focused on the ideas that presupposes the development process. LÄS MER

 5. 5. Att lägga ett pussel : En kvalitativ studie om skolorsarbete med identifikation av och stödjande insatser för nyanlända elever i misstänkta språk-, läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marlene Sevä; Anna-Lotta Fahlström; [2023]
  Nyckelord :newly arrived pupils; bilingualism; reading and writing difficulties; second language development; nyanlända; flerspråkighet; språk-; läs- och skrivsvårigheter; andraspråksutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how schools identify and support newly arrived students in language developmental and/or reading and writing related difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which eight teachers and special education needs teachers participated. LÄS MER