Sökning: "leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 5997 uppsatser innehållade ordet leadership.

 1. 1. EU LEADERSHIP AND SANCTIONS A comparative analysis of EU’s crisis response during the Russia-Ukraine conflicts of 2014 and 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreé Lindahl; [2024-02-15]
  Nyckelord :Leadership; European Commission; CFSP; Ursula von der Leyen; Angela Merkel; Sanctions;

  Sammanfattning : The research field on international political leadership is a rich field focusing on leaders as individuals, at institutions and relations between leaders and followers. The literature regarding political leadership in the EU has its focus on supranational and intergovernmental leadership. LÄS MER

 2. 2. Att leda - När juridiska krav kolliderar med personliga värderingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Hedlund; Cornelius Hägg; [2024-02-13]
  Nyckelord :Public Sector; Legal Requirements; Ethical Dilemmas; Change Management; Motivation; Critical Organizational Theory; Leadership; Political Decisions;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the effects of the proposal regarding mandatory reporting for undocumented individuals within the Swedish public sector and how this potentially affects leaders in their efforts to motivate their employees to comply with this requirement, which is considered ethically charged. The primary focus is to understand how these leaders can motivate their employees considering legal requirements that are both legally binding and ethically sensitive. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Eva-Lisa Blom; Victor Hildesson; [2024]
  Nyckelord :change process; communication; leadership; feedback; employee perspective; resistance to change; förändringsprocess; kommunikation; ledarskap; feedback; medarbetarperspektiv; motstånd till förändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Eva-Lisa Blom och Victor Hildesson Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare upplever en förändringsprocess på arbetsplatsen. Med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarnas möjlighet till att komma med feedback, förväntas studien ge svar på hur dessa faktorer påverkar medarbetarnas upplevelse av förändringen, och hur brister i dessa kan skapa motstånd. LÄS MER

 4. 4. How Can I Make You Stay? A qualitative study examining which managerial factors are perceived to affect the nurse turnover rates in Region Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Nike Halvardsson Flores; Mardin Moradi; [2024]
  Nyckelord :Nurse turnover; Nurse retention; Nurse manager; Managerial factors; Psychological safety;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges for nurse managers in Sweden is employee retention and counteracting staff turnover. High nurse turnover is associated with major patient safety risks, inefficiencies and increased costs. The reduction in turnover is, therefore, critical to offer better health care and would benefit many stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Echoes of Power : A Study Unravelling the Major U.S. & U.K. Think Tanks' Perception on Russian and Ukrainian Military Prowess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Gustaf Ostrenius; [2024]
  Nyckelord :Russia; Ukraine; Perception; Think Tanks; Policymaking;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate how the major U.S. and UK think tanks perceive and convey the military prowess of Russia and Ukraine following the Russia-Ukraine war from February 2022 to October 2023. The study uses poststructuralism and discourse analysis to examine blogs and reports from the major U. LÄS MER