Sökning: "Josefine Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Josefine Eliasson.

 1. 1. Revisorns roll som brottsförebyggare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Eliasson; Vendela Nilsson; [2023-08-10]
  Nyckelord :Revision; Ekobrott; Brottsförebyggare; Intressenter; Revisorns roll;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med att revisionsplikten togs bort finns det en diskussion kring huruvida ekonomisk brottslighet ökar eller inte. Revisorns roll som brottsförebyggare blir därför allt mer intressant och vilken påverkan de har inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering inom revision. Hur digitaliseringen har påverkat revisionen i mindre och större revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Johansson; Josefine Eliasson; [2022-09-09]
  Nyckelord :Digitalisering; revision; AI; informationsteknik; Big data; molnlösningar; revisionsprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har blivit alltmer influerad inom revisionsbranschen och inneburit många fördelar för de som implementerat digitala verktyg. Många större byråer har lagt fokus på digitala verktyg under många år, medan mindre byråer inte haft samma fokus. LÄS MER

 3. 3. “Fikarummet var min värsta mardröm” : En kvalitativ studie om hur personer med social ångest upplever att begränsad delaktighet i sociala aktiviteter påverkar dem i vardagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Josefine Bredfell; Sandra Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Social exclusion; Anxiety; Mental Illness; Occupational Therapy; Social Interactions; Arbetsterapi; Psykisk ohälsa; Sociala interaktioner; Utanförskap; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Social ångest yttrar sig genom att personen känner rädsla inför situationer där det finns risk att bli granskad av andra och undviker därför ofta att utsätta sig för detta.  Personer som lever med social ångest upplever ofta försämrad livskvalité till följd av begränsad delaktighet i aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Refrigerated Display Unit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Josefine Eliasson; [2016]
  Nyckelord :Refrigerated display; Cardboard display; Peltier elements; Power consumption; Exposure; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today’s competitive food marketing, new innovative ways of standing out in a crowd grows more important by every day. Smurfit Kappa Sweden AB, a leading manufacturer of cardboard, paper and packaging products desired to meet customer demands, displaying refrigerated products in the same manner as non-refrigerated products. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Eliasson; Josefine Sandström; [2016]
  Nyckelord :adolescence; diabetes mellitus type 1; experience; self-care; live with;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom och antalet som insjuknar ökar varje år. Under ungdomstiden sker mycket i människans kropp och det kan vara en utmaning att balansera blodsockernivåer när hormonerna i kroppen svajar. LÄS MER