Sökning: "underlåtenhet arbetsmiljöbrott"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden underlåtenhet arbetsmiljöbrott.

 1. 1. Arbetsplatsolycka eller arbetsmiljöbrott? – En kvalitativ studie av straffmätningen vid vållande till annans död på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shadi Nilsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; arbetsrätt; kvalitativ fallstudie; arbetsplatsolyckor; vållande till annans död; underlåtenhet; medvetet risktagande; vinstsyfte; straffvärdemätning; straffvärde; straffmätning; påföljd; villkorlig dom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år dör runt 40 till 60 arbetare på svenska arbetsplatser. För att sätta det i kontext kan nämnas att 43 människor miste livet i dödligt skjutvapenvåld år 2018. LÄS MER

 2. 2. Lärares straffrättsliga ansvar att förhindra mobbningsbrott

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Landin; [2007-09-25]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågan om lärare har ett straffrättligt ansvar att förhindra att elever mobbar eller utsätts för mobbning – i synnerhet sådan mobbning som innefattar straffbelagda gärningar. I den straffrättsliga litteraturen är det en vanlig uppfattning att bestämmelsen i BrB 23:6 st. 2 och den s.k. LÄS MER