Sökning: "arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 635 uppsatser innehållade ordet arbetsrätt.

 1. 1. Tillåter Lagen om anställningsskydd åldersdiskriminering? - Motiven till förbudet mot åldersdiskriminering och den satta LAS-åldern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Wogén; Olivia Ustav Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Åldersdiskriminering; Berättigat syfte; Anställningsskyddet; Turordningsregler; LAS-åldern; 69-årsregeln; Ålderism; Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag finns det uppsägningsregler inom arbetsrätten som möjliggör det för arbetsgivaren att särbehandla på grund av ålder vid anställningens upphörande, vilket resulterar i att arbetstagare kan komma att missgynnas på grund av ålder. Samtidigt finns det diskrimineringsregler som ska skydda mot åldersdiskriminering, bland annat inom arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. En moderniserad arbetsrätt för sjuka arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oskar Liss-Daniels; David Pigou; [2023]
  Nyckelord :Flexicurity; Trygghetsrådet TRR; Sysselsättningstrygghet; Inkomsttrygghet; Anställningstrygghet; AML; LAS; SFB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att analysera hur anställnings- och inkomsttryggheten förändrats för sjuka arbetstagare efter införandet av Prop 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Sedan januari överenskommelsen där parterna beslutade om att arbetsmarknaden skulle moderniseras och bli mer flexibel har fokus på en ökad sysselsättningstrygghet framför anställningstrygghet tagit en allt större plats. LÄS MER

 3. 3. Från inhyrd arbetstagare till tillsvidareanställd hos kundföretag efter 24 månader - med utgångspunkt i berörda aktörers tolkning av den nya 12 a § uthyrningslagen och identifierade utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ninni Henrysson; Annie Öberg; [2023]
  Nyckelord :Bemanningsbranschen; inhyrd arbetstagare; lag om uthyrning av arbetskraft; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 30 juni 2022 trädde nya lagförändringar i kraft efter att förslaget om reformerad arbetsrätt antagits. En av lagförändringarna var 12 a § i lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. LÄS MER

 4. 4. Skyddas alla kvinnor från diskriminering i arbetslivet? En arbetsrättslig studie om multipel diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alva Kärrman; Claudia Omar; [2023]
  Nyckelord :arbetsrätt; intersektionalitet; intersektionell diskriminering; multipel diskriminering; könsdiskriminering; etnisk diskriminering; religionsbaserad diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att skyddas från diskriminering är en mänsklig rättighet. Det gäller såväl i arbetslivet som i andra samhällsområden. Diskriminering kan ske på olika sätt, hänfört till olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering som sker på grund av flera grunder kallas för multipel diskriminering. LÄS MER

 5. 5. Den moderna arbetsformen -En rättsutredning av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anne Ibendorf; Moa Wennerholm; [2023]
  Nyckelord :Arbetsrätt; arbetsmiljöansvar; hemarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetsgivarens arbetsmiljöansvar när arbetet förflyttas till arbetstagarnas hem. Uppsatsen kommer även att behandla huruvida det är nödvändigt att göra lagändringar för att möta denna mer flexibla arbetsform. LÄS MER