Sökning: "arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 557 uppsatser innehållade ordet arbetsrätt.

 1. 1. Tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet - En utredning och jämförelse mellan gällande rätt och föreslagna ändringar av LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :anställningsskydd; ogiltigförklaring av uppsägning och avsked; förändringar i LAS.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ogiltigförklaring och skadestånd inom ramen för ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet. Uppsatsen använder en kombination av rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. LÄS MER

 2. 2. Tidsbegränsade anställningar - Flexibilitet eller anställningstrygghet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofia Stolt; [2021]
  Nyckelord :Tidsbegränsade anställningar; flexibilitet; atypiska sysselsättningsformer; arbetsrätt; stapling; anställningsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På den moderna arbetsmarknaden är arbetsgivaren behov av flexibilitet inom verksamheten ett återkommande inslag. Denna efterfrågan kan uppnås genom alltmer flexibla, ofta tidsbegränsade, anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen som, i Sverige, är behäftat med starkt anställningsskydd. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån - Hur kan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tolkas i samband med arbete från arbetstagarens hem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Wetterlundh; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljö; Arbetsmiljöansvar; Hemarbete; Distansarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and account for the general responsibility the employer has for the working environment when the employee's workplace moves from the office to the employee's home. By examining, reproducing, and analyzing the legal regulation, the ambition is to gain a clearer understanding of the employer's responsibility for the work environment when the work takes place from the employee's home. LÄS MER

 4. 4. Tvåundantaget i LAS och dess relation till kollektivavtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carolina Ljunggren; Sally Hansen; [2021]
  Nyckelord :Key words: turn rules; the two exceptions; collective agreements; employment protection; flexibility; semi-compulsory; the government official investigation 2020:30. Nyckelord: turordning; tvåundantaget; kollektivavtal; anställningsskydd; flexibilitet; semidispositivitet; SOU 2020:30.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden the first exception concerning turn rules was accepted in 1994 with the purpose to maintain the balance between employment protection and the companies need for flexibility. Since 2001 the exception concerning turn rules is limited to two employees for organisations with at most ten employees. LÄS MER

 5. 5. Utstationering och den svenska modellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stefan Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Utstationering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utstationering av arbetstagare inom EU är en fråga som diskuterats flitigt de senaste decennierna, inte minst här i Sverige. Uppsatsens syfte är att redo-göra för rättsutvecklingen kring fenomenet både vad gäller unionsnivå och svensk nationell nivå. LÄS MER