Stulen demokrati : En kvalitativ fallstudie om USA:s roll och motiv för sin medverkan i statskuppen 1953 i Iran

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Eli Sultani; [2019]

Nyckelord: Statskupp; USA; Iran; Regimskifte; Operation Ajax;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)