Sökning: "Iran"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade ordet Iran.

 1. 1. IRAN -US CONFLICT 2020: LIVE ESCALATION ON TRUMP KILLING OF SOLEIMANI IN IRAQ

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ali Abulahma; [2021-07-20]
  Nyckelord :Assassination; Escalation; Iraq; Iran; Realism; Liberalism;

  Sammanfattning : This dissertation is engaging and contributes to the contemporary research on the distinguished transformations of American Iranian relations in the post-Soleimani era. It is represented dangerous and unprecedented escalation steps. LÄS MER

 2. 2. The Integration Process and Coping Strategies of Farsi Speaking refugee Women in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Akram Khoshkharam Roudmajan; [2021-04-21]
  Nyckelord :Immigrant women; Refugee women; Farsi-speaking women; Integration; Integration challenges; Coping Strategies;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore integration meanings, experiences, and challenges aswell as coping strategies among Farsi-speaking refugee women in Sweden. Therefore, threequestions related to the main aims of research prepared including; (1) what does integrationmean to Farsi-speaking refugee women? (2) What challenges did Farsi-speaking refugeewomen face during the process of integration in Sweden? (3) How do they cope with theirproblems and challenges during the process of integration?A qualitative method with an explanatory interview was used to collect the data. LÄS MER

 3. 3. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER

 4. 4. Mat och identitet: En kvalitativ intervjustudie om mat och den kollektiva identiteten bland svensk- iranier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Ulrika Kjellström; [2021]
  Nyckelord :socialantropologi; mat; kollektiv identitet; Iran; diaspora; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan mat och skapandet av en kollektiv identitet för svensk-iranier i Sverige. Forskningsfrågorna kretsar kring vad den iranska matkulturen omfattar enligt informanterna, vad den har för betydelse för informanterna, om svensk-iranier känner samhörighet till följd av delad matkultur och om de anser att det är viktigt att föra vidare den iranska matkulturen till yngre generationer och icke- iranier. LÄS MER

 5. 5. The Ideological Republic of Iran : Tracing ideology in three public speeches

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Henrik Schildt Lunderg; [2021]
  Nyckelord :Iran; Persian; Supreme National Security Council; Ali Shamkhani; discourse analysis; ideology analysis; speech; national security;

  Sammanfattning : This thesis examines the construction of ideology in three public speeches held by the Secretary of the Iranian Supreme National Security Council (SNSC) Ali Shamkhani. Shamkhani’s position makes him one of the most powerful public officials in Iran, with vast influence over domestic and international security matters, including over Iran’s nuclear negotiations. LÄS MER