Sökning: "work environment"

Visar resultat 1 - 5 av 10697 uppsatser innehållade orden work environment.

 1. 1. Sustainability education in early childhood: Preschool teachers´perceptions and approaches in nurturing sustainability education practises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rose Anyanwu; [2023-01-25]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Early Childhood for Sustainable Education; Preschool teachers;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to examine early childhood teachers’ perceptions of Education for Sustainable Development as well as their pedagogical approaches for nurturing sustainability in Swedish preschools, and how their perceptions of ESD relate to their teaching strategies in nurturing sustainability education. Theory: Lev Vygotsky’s social constructivism emphasizes the significance of language and thought, social interaction, zone of proximal development, scaffolding, mediation, and collaborative work in learning. LÄS MER

 2. 2. Socialt stöd från första linjens chefer till socialsekreterare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sadeer Joumaa; [2023]
  Nyckelord :social support; first line managers; social services; work environment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The unsustainable work environment of social workers in Swedish social services has been highlighted frequently through various reports. According to various reports, first-line managers in social services seem to play an important role in how to approach an unsustainable work environment. LÄS MER

 3. 3. Krav och resurser som underlättar respektive försvårar arbetet för skötare och sjuksköterskor inom psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Larsson; Ella Vikman; [2023]
  Nyckelord :Job demands- resources model; psychiatric care; work conditions; exposure to violence; stress; psychosocial environment;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att arbetsförhållandena för anställda inom psykiatrisk vård i Sverige har tydliga brister. Utifrån krav- och resursmodellen undersöktes hur krav respektive resurser påverkar psykiatripersonals arbetstillfredsställelse och arbetshälsa. LÄS MER

 4. 4. Yrkesrollen alla har åsikter om och tror sig kunna göra bättre själva : En kvantitativ studie om social och arbetsrelaterad self-efficacy hos barnhandläggare inom svensk socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Östling; Zandra Steffert; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; social worker; work environment; child welfare and social worker within child welfare.; Self-efficacy; barnavårdsutredningar; socialtjänsten; arbetsmiljö samt socialsekreterare.;

  Sammanfattning : The working environment in social services has long been talked about. Recently, the working environment of child case workers has been in particular focus on the basis that it is difficult to retain and recruit new staff for this profession. LÄS MER

 5. 5. Boende inklusion i Ekostaden Augustenborg - En studie om boende inklusion och utformningen av miljö ansvarsfullt beteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Marigona Alimi; [2023]
  Nyckelord :ERB; Eviromental responsible behavior; Miljöansvarsfullt beteende; boendeinklusion; Ekostaden; Augustenborg; boendedeltagande; bostadsmiljö; gröna insatser; gröna projekt; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this paper, the studied subject is the residents' inclusion in the green initiatives for Ekostaden Augustenborg. As well as the way in which the information has been reached by the residents regarding the possibility of participating in the area's green efforts and green projects. LÄS MER