Sökning: "Intersectionality"

Visar resultat 1 - 5 av 792 uppsatser innehållade ordet Intersectionality.

 1. 1. AFGHAN WOMEN’S EXPERIENCES OF DISCRIMINATION IN THE SWEDISH LABOUR MARKET

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mohammad Anil Rasah; [2022-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Discrimination matters; this study addresses an old yet existing social problem in the Swedish labour market. Most refugees who came to Sweden are highly educated but face many challenges that problematized their employability, as well as facing employer’s prejudice, especially those who are Muslim. LÄS MER

 2. 2. Svarta kvinnor i vita rum En kvalitativ intervjustudie om hur afrosvenska kvinnor i ledande positioner erfar sin karriärutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cassandra Nilsson; Hanna Norrhamn; [2022-02-10]
  Nyckelord :afroswedish women; leading positions; racism; intersectionality; afrosvenska kvinnor; ledande positioner; rasism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how afroswedish women in leading positions experience their career advancement. The questions we wanted answered were: What opportunities or limitations do afroswedish women describe that they were faced with in their career towards a leading position? What strategies do afroswedish women in leading positions state that they have had to manage possible setbacks? How do they now view their leading position and relationship with others around them? The material consisted of six qualitative interviews with afroswedish women in leading positions. LÄS MER

 3. 3. Färgblindhet - utopi eller dystopi? - En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om vithetsnorm i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Goldner; Veronica Sager; [2022]
  Nyckelord :ethnicity; norm; whiteness; parenting; mixed race parenting; swedish; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyze if parents were aware of the white norm in Swedish society and if it affected them in any way. Through semi structured interviews at a children's center in the south of Scania, we ascertained the parents' perception of the white norm through the experiences that they shared. LÄS MER

 4. 4. International Involvement to Reduce Gender Based Violence : An Intersectional Feminist Analysis of Post-Conflict Colombia 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Felicita Margot Obi; [2022]
  Nyckelord :Gender based violence; International non-governmental organisations; Intersectional feminist theory; Post-conflict Colombia;

  Sammanfattning : International non-governmental organisations (INGOs) play an important role in tackling gender based violence in many countries. Hundreds of reports have been written and thousands of recommendations made. Yet, rates of gender based violence are known to increase during conflict and post-conflict. LÄS MER

 5. 5. De mjuka nyckeltalens påverkan på jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Matilda Flink; Dominika Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; soft KPIs; organizational culture; notions of female and male and intersectionality; Jämställdhet; mjuka nyckeltal; organisationskultur; föreställningar kring kvinnligt och manligt samt intersektionalitet;

  Sammanfattning : Arbetet med jämställdhet i arbetslivet är något som bedrivits under flera år. Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller arbetet med jämställdhet, trots detta förekommer det fortfarande kränkande särbehandling och ojämlika arbetsvillkor för kvinnor och män på arbetsplatserna. LÄS MER