Sökning: "Intersectionality"

Visar resultat 1 - 5 av 950 uppsatser innehållade ordet Intersectionality.

 1. 1. INTERSEKTIONALITET I EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER En innehållsanalys av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2010–2025

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :EU; gender equality; gender equality strategies; intersectionality; qualitative literature analysis EU; jämställdhet; jämställdhetsstrategi; intersektionalitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The European Union (EU) has since the Treaty of Rome 1957 pursued the goal of gender equality and one effort is through their gender equality strategies. In recent years EU also has had an increased emphasis on intersectionality. LÄS MER

 2. 2. Vardagsrasism i förskolan : En studie om hur vardagsrasism uttrycks i förskolemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Felicia Hansson; [2024]
  Nyckelord :Discrimination; Ethnicity; Everyday racism; Intersectionality; Preschool; Race;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how everyday racism is expressed in preschool by analyzing how teachers in preschool discuss “race” and ethnic discrimination that occurs in children's lives at preschool. The preschool must follow Lpfö 18 which gives teachers direction on how to work against racism and is obligated by law to base its operations on it (Skolverket, 2018). LÄS MER

 3. 3. Éclatians Assemble! : Trygghet, kreativ utveckling och hierarkier i ett separatistiskt rum för musikproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2024]
  Nyckelord :Safe space; separatism; music production; gender; community; technology; creativity; performativity; Foucault; Butler; Trygga rum; frizon; separatism; musikproduktion; genus; community; teknik; kreativitet; performativitet; Focault; Butler;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker deltagarnas upplevelser av ett separatistiskt tryggt rum för musikproduktion, specifikt för tjejer, transpersoner och ickebinära personer. Målet är att förstå hur deltagandet i dessa rum påverkar individernas självkänsla och kreativa utveckling. LÄS MER

 4. 4. Dubbla kulturer och identitetens mångfald : Identitetsskapande hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beri Aldur; [2024]
  Nyckelord :identity; ethnic identity; biculturalism; intersectionality; social identity theory;

  Sammanfattning : Individer som befinner sig mellan olika kulturer upplever ofta utmaningar associerade med dubbelidentitet. Syftet med denna studie var att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin identitet när de har föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. LÄS MER

 5. 5. De Osynliga Kvinnorna : Professionellas resonemang om våld i äldre kvinnors nära relationer

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maja Hayward; [2024]
  Nyckelord :Older abuse; Professionals; Äldre våldsutsatta kvinnor; Professionella;

  Sammanfattning : The awareness of older women being subjected to violence in intimate relationships is increasing. It is a growing national problem, coupled with a higher general life span. LÄS MER