Sökning: "biculturalism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet biculturalism.

 1. 1. Dubbla kulturer och identitetens mångfald : Identitetsskapande hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beri Aldur; [2024]
  Nyckelord :identity; ethnic identity; biculturalism; intersectionality; social identity theory;

  Sammanfattning : Individer som befinner sig mellan olika kulturer upplever ofta utmaningar associerade med dubbelidentitet. Syftet med denna studie var att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin identitet när de har föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. LÄS MER

 2. 2. Ledare som bygger broar : En fallstudie om bikulturella ledare i globala virtuella grupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tina Cymbron; Christian Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Biculturalism; cultural intelligence CQ ; cultural diversity; global virtual teams GVT ; relational leadership; Bikulturalism; kulturell intelligens CQ ; kulturell mångfald; globala virtuella grupper GVG ; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Det finns en växande trend med ökad kulturell mångfald i samhället, organisationer och inom individer. Bikulturalism innebär specifik kompetens som underlättar ett relationsbyggande inom kulturell mångfald. Arbete organiseras dock ofta virtuellt, vilket försvårar relationsbyggandet. LÄS MER

 3. 3. Parents’ perspectives on raising bilingual and bicultural children in Sweden : a Somali Case study

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Hinda Mohammud (Mohamud) Hussen (Hussein); [2019]
  Nyckelord :Bilingualism; biculturalism; Somali parents; heritage language maintenance; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis is a case-study on bilingualism and biculturalism from Somalian perspectives. The aim of the present study is to explore raising bilingual and bicultural children in Sweden from parents’ views. It focuses on three questions: 1. LÄS MER

 4. 4. Planning parenthood: How important is it for people who plan to become parents to maintain their cutlure and language while raising their children in a bicultural and bilingual environment?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Maria Stratigi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current study aims to investigate the way Greek immigrant couples who live in the United Kingdom and are going to have children, plan to maintain and transmit their language and culture to their future children. Furthermore, the study mainly includes the perceptions of participants about bilingualism and biculturalism. LÄS MER

 5. 5. ”Men i mitt hemland blir jag kallad för svensk … Sån ironi …” - en kvalitativ studie om hur kosovoalbaner förhåller sig till sin identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Suzana Fazlija; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: Identitet; tillhörighet; kultur; kosovoalbaner; svenskt; etnicitet; hybriditet; identitetsskapande; bikulturalism. Keywords: Identity; belonging; culture; Kosovo Albanians; Swedish; ethnicity; hybrid identity; Identity formation; biculturalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom identitetsforskning finns det olika definitioner av identitet. För att få en djupare förståelse för begreppet identitet, har jag valt att undersöka hur kosovoalbaner förhåller sig till sin identitet i ett svenskt samhälle. De empiriska uppgifterna samlades in genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER