Sökning: "hybriditet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet hybriditet.

 1. 1. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 2. 2. Collective weaving of territories: Exploring diasporic identities with Latin American migrants

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Yénika Castillo Muñoz; [2020]
  Nyckelord :interaction design; design for decoloniality; decolonial design; Decolonising design; speculative design; chicano feminism; transnational feminism; migration; diasporic identitites; Latin America; codesign;

  Sammanfattning : Den här interaktionsdesign uppsatsen bidrar till en omgående diskussion på Avkoloniserande design. Särskild genom att utforska identiteter i diaspora med latinamerikanska migranter. LÄS MER

 3. 3. Digital Diaspora : En Studie om hur individer i diaspora upprätthåller sin identitet via digital media

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Abdirisaq Hussein; Benedicto Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Diaspora; Hybrid identitet; plats; digital media; identitet; digitala communities; digital diaspora;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur individer i diaspora upprätthåller sin identitet via digital media. De teoretiska ramverk som vi har använt i denna studie är diaspora, digital diaspora, identitet, digitala medier, digital diaspora communities och hybriditet. LÄS MER

 4. 4. Challenging Old Truths : Viewing Cultural Hybridity from the Perspective of the Tarand-Graves

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Victoria Gottberg; [2020]
  Nyckelord :Tarand-grave; cultural hybrid; cultural hybridity; ritual practice theory; the Baltic Sea; Bronze Age; Pre-Roman Iron Age; Roman Iron Age; Åland Islands;

  Sammanfattning : A phenomenon during the late Bronze Age and Early Iron Age which in its simplest form could be called ‘a culture of the Baltic Sea’ is an idea which many archaeologists have favoured. However, the term ‘a culture of the Baltic Sea’ is not the most ideal to use when discussing the Baltic Sea during this time in prehistory, as the term is rather simplifying from what would be the more diverse truth. LÄS MER

 5. 5. Litterära föreställningsvärldar och skolan Marguerite Duras Älskaren och litteraturen som dörröppnare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Avishag Ochayon; [2020]
  Nyckelord :Litterära föreställningsvärldar; svenska skolan; Marguerite Duras; orientalism; eurocentrism; hybriditet; Judith A. Langer; Skolverket; Läroplanen; Lgy11; svenskämnet; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Marguerite Duras Älskaren (2012), en självbiografisk roman som utspelar sig i Indokina under kolonialismen. Syftet är att undersöka om detta verk kan verka som dörröppnare för olika föreställningsvärldar som elever har, samt hur den kan användas i undervisningen för att nå de mål som Skolverket åberopar för gymnasieskolan och svenskämnet i den svenska skolan. LÄS MER