Sökning: "moderskap"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet moderskap.

 1. 1. Gemensam vårdnad - mammas eller pappas bästa? En studie av genus och föräldraskap i socialtjänstens vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Lindqvist; [2021-07-02]
  Nyckelord :gemensam vårdnad; moderskap; faderskap; genus; familj;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur socialtjänsten i vårdnadsutredningar konstruerar och bedömer föräldraskap för mammor respektive pappor när de föreslår gemensam vårdnad. Vidare syftade studien till att undersöka och synliggöra hur argumentationen för förslaget om gemensam vårdnad fördes i utredningarna. LÄS MER

 2. 2. Landstigningen i Marseille - Marie de Médicis för med sig kapital, kultur och moderskap till Henri IV och det franska hovet - En målning av Peter Paul Rubens (1577-1640)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jan Magnusson; [2021-04-14]
  Nyckelord :Rubens; Baroque; France; Court culture; Marie of Medici; Tuscany; Luxembourg palace; 17th century paintings;

  Sammanfattning : This essay examines a painting by Peter Paul Rubens, now in the Louvre in Paris named Le Débarquement de la reine à Marseille, le 3 novembre 1600 (1623-25). It is one of a series of twentyfour paintings celebrating the life and achievements of Marie de Médicis, queen of France from 1600 to 1642. LÄS MER

 3. 3. Hon var tvungen att gå : En analys av moderskapsrollen i A Game of Thrones och The Fifth Season

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Selma Mispelaere; [2021]
  Nyckelord :Moderskap; George R. R. Martin; N. K. Jemisin; Simone de Beauvoir;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och jämför moderskapsrollen hos två karaktärer i varsin fantasyroman. Catlyn stark i A Game of Thrones av George R. R. Martin, och Essun i The Fifth Season av N. LÄS MER

 4. 4. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER

 5. 5. Single motherhood and its consequences on children; A case comparison of Sweden and Germany. : - About how it affects children's health/academic performance

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :ndinge tahiri mokake; [2021]
  Nyckelord :Single motherhood; Academic performance; Health outcome; Economy; cross cultural; examine; children.; Ensamstående moderskap; akademisk prestation; hälsoutfall; ekonomi; tvärkulturell; undersöka; barn.;

  Sammanfattning : This thesis aims at examining the relationship between single motherhood and the health and academic performance of children in different countries. It was geared toward understanding whether single motherhood has an impact or consequences on the health and academic performance of children. LÄS MER