Sökning: "moderskap"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet moderskap.

 1. 1. Gemensam vårdnad - mammas eller pappas bästa? En studie av genus och föräldraskap i socialtjänstens vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Lindqvist; [2021-07-02]
  Nyckelord :gemensam vårdnad; moderskap; faderskap; genus; familj;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur socialtjänsten i vårdnadsutredningar konstruerar och bedömer föräldraskap för mammor respektive pappor när de föreslår gemensam vårdnad. Vidare syftade studien till att undersöka och synliggöra hur argumentationen för förslaget om gemensam vårdnad fördes i utredningarna. LÄS MER

 2. 2. Landstigningen i Marseille - Marie de Médicis för med sig kapital, kultur och moderskap till Henri IV och det franska hovet - En målning av Peter Paul Rubens (1577-1640)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jan Magnusson; [2021-04-14]
  Nyckelord :Rubens; Baroque; France; Court culture; Marie of Medici; Tuscany; Luxembourg palace; 17th century paintings;

  Sammanfattning : This essay examines a painting by Peter Paul Rubens, now in the Louvre in Paris named Le Débarquement de la reine à Marseille, le 3 novembre 1600 (1623-25). It is one of a series of twentyfour paintings celebrating the life and achievements of Marie de Médicis, queen of France from 1600 to 1642. LÄS MER

 3. 3. Hon var tvungen att gå : En analys av moderskapsrollen i A Game of Thrones och The Fifth Season

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Selma Mispelaere; [2021]
  Nyckelord :Moderskap; George R. R. Martin; N. K. Jemisin; Simone de Beauvoir;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och jämför moderskapsrollen hos två karaktärer i varsin fantasyroman. Catlyn stark i A Game of Thrones av George R. R. Martin, och Essun i The Fifth Season av N. LÄS MER

 4. 4. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att vara mastektomerade till följd av bröstcancer : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Aline Bonneau; [2021]
  Nyckelord :bröstcancer; kvinnor; mastektomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste diagnostiserade cancerformen bland kvinnor i Sverige och världen. Varje år insjuknar drygt 8000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Mastektomi är en vanlig kirurgisk behandlingsform som påverkar kvinnorna både fysiskt och psykiskt, vilket medför förändringar i deras livsvärld. LÄS MER