Sökning: "elitidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet elitidrott.

 1. 1. Hur mår svensk innebandy? : En kvantitativ undersökning om förekomsten kring svensk innebandys psykiska faktorer samt föreningars preventiva och reaktiva arbete.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Simon Svensson; Jesper Svensson; [2020]
  Nyckelord :Elite athletes; elite sports; floorball; mental health; mental illness; mental illness framework; prevention of mental illness.; Elitidrott; elitatleter; innebandy; psykisk ohälsa; ramverk för psykisk ohälsa; prevention av psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : The essay starts with an introduction to the chosen topic. Then the background goes through the different definitions of mental illness and elite sports, the correlation between these two, the stigmatisation of mental illness and lastly promotional and preventional work. LÄS MER

 2. 2. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER

 3. 3. Elitatleters och tränares kamp mot depression

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mattias Olsson; [2020]
  Nyckelord :Elitatleter; Elittränare; depression;

  Sammanfattning : Titel: Elitatleter och tränares kamp mot depressionNivå: Kandidatexamen Fysisk aktivitet och hälsaFörfattare: Mattias OlssonHandledare: Stephen GarlandNyckelord: Elitatleter, Elittränare och depressionSyfte: I och med att depression blir vanligare och depression har påverkat utförande av idrott, därför är syftet med studien följande: att undersöka tränares och idrottares attityder samt hur ansvaret för hantering av depression splittras mellan de två inom elitidrott.Teori: Teorin som användes i detta arbete var självbestämmande teorin. LÄS MER

 4. 4. Att ta avsked från idrottskarriären : en existenssociologisk studie om manliga elitidrottares omställning till livet efter karriären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johan Petrén; Anna Terborn; [2020]
  Nyckelord :existentiellt imperativ; existenssociologiskt perspektiv; elitidrott; identitet; omställning;

  Sammanfattning : Today's professionalisation in sport has given many sports-loving athletes the opportunity to develop a career through sport. However, it is an industry that in most cases is not examined often about how elite athletes experience their lives, especially what happens when their elite career comes to an end. LÄS MER

 5. 5. Fortsätt idrotta : En high-five till elitlagidrotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emilia Aldengård; Amanda Hodzic; [2020]
  Nyckelord :Health Promotion; Health; Team Sports; Elite Athletes; Social Support; Motivation; Hälsopromotion; Hälsa; Lagidrott; Elitidrott; Socialt Stöd; Motivation;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att lagidrotten kan utgöra en hälsofrämjande arena som uppfyller en viktig samhällsfunktion. Trots detta väljer många att lämna idrottsrörelsen i ung ålder medan elitlagidrottare utgör en grupp som valt att fortsätta satsningen vidare. LÄS MER