Sökning: "coping"

Visar resultat 1 - 5 av 2292 uppsatser innehållade ordet coping.

 1. 1. Patienters upplevelse av att behandlas med immunterapi – En litteraturstudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabelle Berggren; [2022-02-04]
  Nyckelord :immunterapi; livskvalitet; upplevelse; biverkningar; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immunterapi är en behandlingsmetod som blivit framgångsrik de senaste åren och lyfts ofta fram som det stora genombrottet inom cancerforskningen och i dagsläget behandlas ett flertal cancerdiagnoser med denna typ av cancerläkemedel. Trots framgången inom immunterapi förekommer allvarliga biverkningar som kan vara svårbehandlade och kan kräva behandlingsavbrott. LÄS MER

 2. 2. Sjukhusprästens stöd och vägledning till föräldrar med kroniskt svårt sjuka barn : En studie i religiös coping

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Pernilla Kvarmans; [2022]
  Nyckelord :religiös coping; religionspsykologi; Pargament; sjukhuspräster; kroniskt sjuka barn; föräldrar med sjuka barn;

  Sammanfattning : Purpose: the main purpose was to identify in what way the clinical practice could support parents with chronically ill children. Clinical practice meaning therapist, hospital chaplain orparish priest. Questions: the main question was “in what way do hospital chaplains support parents with chronically ill children?”. LÄS MER

 3. 3. Agency in the Warsaw Ghetto : An Intersectional Analysis of the Daily Life, Survival, and Death of Elderly Jews

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrum

  Författare :Janika Raisch; [2022]
  Nyckelord :Holocaust; Genocide; Warsaw ghetto; Second World War; Nazi; Nazis; Poland; Warsaw; Jews; Polish Jews; Ghettoisation; Ghettoization; Ghetto; Ghettos; Jewish council; Jewish Self-Help; Elderly; Elderly Jews; Old age; Intersectionality; Agency;

  Sammanfattning : In Holocaust research, the study of elderly Jews in Nazi German ghettos remains a blind spot. This thesis begins to fill the research gap by exploring the everyday life of elderly Jews and their agency under the structural conditions of the Warsaw ghetto. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Den schemalagda spontanitetens institution : En kvalitativ studie av barns spontana utforskande i förskolans schemalagda verksamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :My Aldensten; Sejla Slavotic; [2022]
  Nyckelord :children’s spontaneous exploration; time frames; routines; power; hard and soft values;

  Sammanfattning : The primary purpose of this study is to investigate the tension between children’s spontaneous exploration and the preschool's scheduled routines. A day in preschool is on one hand signified by interpersonal meetings, the preschool pedagogues are highly aware in their encounter with the children, the interaction is both warm and professional. LÄS MER