Sökning: "formgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet formgivning.

 1. 1. Stöldsskyddssystem : Designat för båtar och båtmotorer

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oskar Hildestrand; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stölder av båtar och speciellt utombordsmotorer är ett stort problem i Sverige. Idag stjäls cirka 2000 utombordsmotorer varje år och det finns därför ett stort behov av effektiva stöldskyddssystem bland båtklubbar och båtägare. LÄS MER

 2. 2. Intuitionens roll i en designprocess : En undersökning i hur en slags intuitiv formgivning tillåts vara vägledande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Elin Larsson; [2021]
  Nyckelord :Intuition;

  Sammanfattning : This thesis examines how I as a furniture designer can integrate more intuitive responses during the design process. I examine where this design process begins from an image of an object that originates in my mind and how I then go about making it manifest in physical form. LÄS MER

 3. 3. Vart tog formgivningen vägen? : En kvalitativ intervjustudie om formgivning i textilslöjden.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jenny Johansson; Olivia Jansson; [2021]
  Nyckelord :Slöjd; textilslöjd; formgivning; design; slöjdundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur verksamma behöriga slöjdlärare arbetar med formgivning i sin undervisning. Vi båda har studerat slöjd vid Linköpings universitet där vi upplever att det var stort fokus på formgivningen och därför är det intressant att göra denna studie med fokus på formgivning. LÄS MER

 4. 4. Skarpnäck - ett förhållningssätt till det svenska 80-talets vardagsarkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Viktor Borg; [2021]
  Nyckelord :semiotik; tecken; kod; mångtydighet; motsättning; planerad variation; mening; postmodernism; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det har sagts att alla arkitekturepoker brukar nå sitt bottenmärke någonstans runt 30 år. Under en praktik på ett arkitektkontor upplevde jag det på egen hand när jag arbetade med ett område i Stockholm. Strategin för området är att riva stora delar av dess bebyggelse från 80- och 90-talet. LÄS MER

 5. 5. Mola - En livsvärld av färger och mönster

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Gabrielsson Anna Lovisa; [2021]
  Nyckelord :applikation; broderi; Cuna; Kuna; klädesplagg; konsthantverk; mola; mola-blus; mönster; textil;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser mola, ett textilt hantverk från Panama, ur en historisk kontext genom en etnografisk och fenomenologisk ansats. Uppsatsens syfte är att belysa essensen av mola som fenomen och att skapa ökad kunskap om hantverket. LÄS MER