Sökning: "Graphic Design"

Visar resultat 1 - 5 av 404 uppsatser innehållade orden Graphic Design.

 1. 1. Rapportverktyg : Till mätsystemet Perception

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Michael Glimmerdahl; [2021]
  Nyckelord :ASP.NET Core; C#; Model View Controller MVC ; Code first; SQL server; JavaScript; AJAX; jQuery; Bootstrap; eXtensible Markup Language XML ; Internet Information Services IIS ; Perception;

  Sammanfattning :  The overall purpose of this project is to create a tool that will be able to generate reports for measurements and calculations performed by the Perception system. At present, this is a manual procedure that is both time-consuming, inefficient, and increases the risk of error. LÄS MER

 2. 2. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 3. 3. Designparametrars påverkan : En jämförande analys mellan olika marknadsföringskampanjer för en ny produkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Christoffer Eriksson; Edvin Qvist; [2021]
  Nyckelord :Design parameters; marketing; new product; Designparametrar; marknadsföring; ny produkt;

  Sammanfattning : Bakgrund En framgångsrik lansering av nya produkter är en viktig faktor för ett företags långsiktiga framgång och inom den marknadsföring som används idag så har grafisk design blivit alltmer obligatorisk som kommunikationsform. Företag försöker optimera sin marknadsföring på sociala medier då de blivit en brännpunkt för att informera och forma konsumenters beteende. LÄS MER

 4. 4. Colours in book design : An analysis of how colours are used on book covers within the topic of health to convey the content

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Kim-Kim Bui; [2021]
  Nyckelord :Colour; colour theory; colour image scale; book design; graphic design; packaging design;

  Sammanfattning : In graphic design, colours can be used to communicate a message and attract attention. In book design, colours convey the content, just like they communicate the product’s information in packaging design. The purpose of this study is to analyse how colours have been used on book covers to convey the content, within the topic of health. LÄS MER

 5. 5. Färgens och typografins inverkan på tillförlitlighet till e-handelswebbsidor ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Aino-Maija Markkula; Sally Hansson; [2021]
  Nyckelord :e-commerce; credibility; typography; colour; graphic design; webpage; e-handel; tillförlitlighet; typografi; färg; grafisk design; webbsida;

  Sammanfattning : SyAet med denna studie var a< förstå hur konsumenter i Sverige med olika könsroller och åldrarupplever elektroniska (e-) handelswebbsidor som =llförlitliga baserat på den visuella designen.SyAet besvarades genom a< undersöka färg- och typografins påverkan på upplevd =llförlitlighet före-handelswebbsidor, u=från konsumentens perspek=v. LÄS MER