Sökning: "Grafisk design"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade orden Grafisk design.

 1. 1. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 2. 2. Visuell kommunikation i de skandinaviska länderna i samband med covid-19 : Semiotisk bildanalys av Skandinaviens informationsblad

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Ida Karinaho; Emilia Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; grafisk design; pandemi; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt virus, så kallad Covid-19. Viruset identifierades i Wuhan, Kina, och smittspridningen lär har kommit från ett djur på en marknad som sedan överförts till människor. För att hindra och lindra effekten av coronapandemin blev kommunikation A och O. LÄS MER

 3. 3. Visualisering av ett osynligt hot : Semiotisk bildanalys av Centers for Disease Control and Preventions 3D-gestaltning av coronaviruset SARS-CoV-2

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Moa Grundvik Ördell; Sophie Åström; [2021]
  Nyckelord :Grafisk design; Visuell kommunikation; Semiotisk bildanalys; Coronapandemin; SARS-CoV-2;

  Sammanfattning : År 2020 slog coronapandemin till mot världen med full kraft, orsakad avviruset SARS-CoV-2. Nyheter och information om pandemins utvecklingpräglade informationsflödet tillsammans med åtskilliga visuella elementmed informativa syften. LÄS MER

 4. 4. En ansvarsfull cigarettförpackning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Amanda Sandberg; Linnea Tjernberg; [2020]
  Nyckelord :förpackningsdesign; cigaretter; miljö; grafisk design; förändra beteende; konstruktion; rökning; fimpar; cigarettförpackning; vanor; packaging design; cigarettes; environment; graphic design; change behaviour; smoking; cigarette butts; cigarette packaging;

  Sammanfattning : Rökning är en ovana som många personer ägnar sig åt, det speglas inte minst på gatorna vart man än går. Fimpar på gator runt om i städer är en miljöbov som sällan uppmärksammas. Trots att det finns allmänna askkoppar för fimparna att slängas i, hamnar de ofta på gatan och blir en fara för djur och natur. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande Grafisk Design En studie om grafisk design inom gerillamarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Louise Persson; [2020]
  Nyckelord :Gerillamarknadsföring; grafisk design; kreativ media; marknadsföring; pop-out effekt; reklam.;

  Sammanfattning : Under 1980-talet myntades uttrycket gerillamarknadsföring av marknadsföraren Jay Conrad Levinson. Denna term skapades för att beskriva en okonventionell marknadsföringsmetod som framförallt skulle ha som syfte att användas av mindre företag som genom kreativitet skulle kunna konkurrera med företag med stora ekonomiska muskler. LÄS MER