Sökning: "visual communication"

Visar resultat 1 - 5 av 790 uppsatser innehållade orden visual communication.

 1. 1. Den digitaliserade politikern : En kvalitativ socialsemiotisk studie på hur svenska partiledare konstruerar ett personligt varumärke på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Klara Villebeck; [2023]
  Nyckelord :Political communication; Political marketing; Personal branding; Personalization; Social semiotics; Social media; Mediatized politics; Instagram; Politisk kommunikation; Politisk marknadsföring; Personligt varumärke; Personalisering; Socialsemiotik; Sociala medier; Medialiserad politik; Instagram;

  Sammanfattning : Den politiska kommunikationen har alltid varit nära kopplad till medier och i ett ständigt förändrat medielandskap har politiska partier och aktörer desto mer varit i behov av att anpassa sina strategier för att nå ut med sina budskap. Till följd av digitaliseringens stora genomslag har den visuella politiska kommunikationen blivit mer betydelsefull än någonsin tidigare där politiker kan kommunicera direkt till sina följare genom sociala plattformar. LÄS MER

 2. 2. Visual Arts as Development Communication - Challenging Development Concepts : Case study Baguio City, Philippines

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Aina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Visual arts; development communication; intercultural translation; hybrid knowledge systems;

  Sammanfattning : International Development and its aims are often contested in post-colonial discourses and by postcolonial thinkers. The fundamental concepts of development, as we see in the sector of aid and international development, steer the values, execution and evaluation of development projects across the globe, as well as national development policy. LÄS MER

 3. 3. Barns kommunikation genom teckningar : En studie i hur bildsamtal med barn om deras teckningar kan påverka hur pedagoger förstår barns kommunikation genom teckningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Märta Ruus; [2022]
  Nyckelord :preschool; picture-talk; Semiotics; visual literacy; pictorial development; förskola; bildsamtal; Semiotik; visuell litteracitet; bildspråklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att ge insikt i hur barn kommunicerar genom sina teckningar och vilken nytta pedagoger kan få av bildsamtal med barn om deras teckningar för att verkligen förstå vad det är barnet vill kommunicera. Undersökningen gjordes i form av en kvalitativ webbenkät med kvantitativa inslag som skickats ut till ett urval av pedagoger. LÄS MER

 4. 4. Keeping Up With The Heritage : An exploration of consumers emotional connections to heritage luxury fashion brands on Instagram

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathana Kauffmann; Fiona Byrne; Edith Andersson; [2022]
  Nyckelord :Brand Love; Brand Heritage; Luxury Fashion; Emerging Consumers; Visual Methods;

  Sammanfattning : Purpose The aim of this master’s thesis is to gain in-depth insight into the emotional connections of consumers to the brand heritage of luxury fashion brands. Another aim of the paper is to investigate how brand love is enriched by the communication of brand heritage dimensions on Instagram. LÄS MER

 5. 5. As smoooth as it gets: En kvalitativ studie om svenska betaltjänsten Klarnas användning av strategisk kommunikation på Instagram för att marknadsföra kreditbetalning till unga vuxna.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Niklas Kjellander; Kevin Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Klarna; BNPL; Instagram; Marknadsföring; Generation z; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, financial technology (fintech) companies implement marketing strategies targeting young and financially inexperienced adults to increase their habits of consumption using credit. Among the services provided by these companies, the concept Buy-Now-Pay-Later (BNPL) is the one that stands out within the context of marketing. LÄS MER