Sökning: "visual communication"

Visar resultat 1 - 5 av 678 uppsatser innehållade orden visual communication.

 1. 1. ”Inte som att läsa hemma direkt” : Faktorer som påverkar besökares tillgänglighet till introducerande konstutställningstexter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Tengblad; [2021]
  Nyckelord :Educational aspects of museums; Solo exhibitions Art ; Art museum visitors; Field work; Visual communication in art; Museum labels.; Museipedagogik; konstutställningar; museibesökare; fältarbete; visuell kommunikation; skyltar; förutsättningar.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the factors that influence whether visitors to art exhibitions experience accessible introductory art labels or not. From the need of making art exhibitions and their communication available to more people of society the aim with this study is to increase awareness about the factors that influence accessibility and generate ideas about useful theory concerning accessible labels. LÄS MER

 2. 2. Analysis of visual political communication on YouTube

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nithesh Chandher Karthikeyan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Though images are ubiquitous in everyday life and have always been part of politics, research on the visual aspects of political communication recently gained momentum, especially with the rise of social media. This opens up a platform to analyze the role of visuals in communicating political ideas. LÄS MER

 3. 3. A gaming-community for all : Visuell representation och inkludering av etniciteter inom spelindustrin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; Olivia Peter; [2021]
  Nyckelord :games; representation; identity; ethnicity; POC; gamers; media; Spel; representation; identitet; etnicitet; POC; gamers; media;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut inom spelindustrin, med fokus på spel i genren RPG. Fokus för undersökningen är spel som tilldelats högst betyg sorterat efter User Score på hemsidan Metacritic.com. LÄS MER

 4. 4. Succeeding with corporate sustainability strategies in multi-business organizations : Drivers and challenges in strategy formulation and implementation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Thorén; [2021]
  Nyckelord :Multi-business organization; Strategy Formulation; Strategy Implementation; Corporate Sustainability; Strategy Levels; Strategic Alignment; Strategic Efficiency; Strategic Consensus; Fler-företagsorganisationer; Strategiformulering; Strategimplementering; Hållbarhet; Strategiska nivåer; Strategisk effektivitet; Strategisk gemensam inriktning; Strategisk konsensus;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of the current study was to gain a broader understanding of corporate sustainability strategy formulation and implementation in multi-business organizations. Specifically, regarding how to succeed with efficiency, alignment and consensus across strategic levels. LÄS MER

 5. 5. “Request to speak, button” : Accessibility for visually impaired VoiceOver users on social live audio chat platforms

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Charlotte Bern; Linda Liljeström; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; Social media; Visual impairment; VoiceOver; UX;

  Sammanfattning : Social media has become an inevitable part of everyday life. With the focus to a large extent being on image and video sharing, accessibility for the visually impaired is not always granted. LÄS MER