Sökning: "User Interface"

Visar resultat 1 - 5 av 1467 uppsatser innehållade orden User Interface.

 1. 1. Att skapa en uppsättning användbarhetsheuristiker som är lämpliga vid heuristisk utvärdering av matbeställningsapplikationer för smartphones

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Håkansson; Christina Tsigara; [2018]
  Nyckelord :användbarhet; heuristisk utvärdering; heuristiker; expertutlåtande; mobilapplikationer; matbeställningsapplikationer; smartphones;

  Sammanfattning : I takt med att smartphones blir allt vanligare växer marknaden för mobilapplikationer, av vilka en kategori är matbeställningsapplikationer. En ny rapport visar att så många som en av fyra konsumenter har minst en matbeställningsapplikation installerad på sin smartphone. LÄS MER

 2. 2. Designing a Mobile User Interface for Crowdsourced Verification of Datasets

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonathan Rintala; Erik Skogetun; [2018]
  Nyckelord :data quality; verification of data; machine learning; HCI; usability; gamification; GDH; Kenya; rapid serial visual presentation;

  Sammanfattning : During the last decade machine learning has spread rapidly in computer science and beyond, and a central issue for machine learning is data quality. This study was carried out in the intersection of business and Human-Computer Interaction, examining how an interface may be developed for crowdsourced verification of datasets. LÄS MER

 3. 3. Improving the information architecture at Boliden Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Information management; Information architecture; H.5.m. Information systems; Data flow architectures; communication management; Intranets;

  Sammanfattning : Architects design physical structures to allow visitors to perform certain actions. The same idea can be applied to the digital landscape [18]. LÄS MER

 4. 4. The user interface and user experience of Web Design

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Aleh Talstoi; Zackarias Madsen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Användbarhet för synskadade inom digitala underhållningstjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elmir Karic; Thomas Nordqvist; Tim Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :Usability; Usability Evaluation; Visually Impaired; Digital Entertainment Services; Användbarhet; Användbarhetsutvärdering; Synskadade; Digitala underhållningstjänster;

  Sammanfattning : I takt med att streaming, eller "strömning" som det heter på svenska, av filmer, serier och musik ökar i popularitet runt om i världen så är användbarhet en aspekt som får allt större betydelse vid utformning och design av olika tjänster. Det räcker inte med att enbart erbjuda åtråvärda tjänster och funktioner, de måste också presenteras som lättförståeliga och vara lättanvända. LÄS MER