Sökning: "User Interface"

Visar resultat 1 - 5 av 2065 uppsatser innehållade orden User Interface.

 1. 1. Gränssnittsdesign för optimal produkpresentation : Hur UX-design kan användas för produktpresentation och påverka användarupplevelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofia Dinh; [2023]
  Nyckelord :UX design; user experience; product presentation; interface design; UX-design; användarupplevelse; produktpresentation; gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : This study has been carried out in collaboration with BeKa SWEDEN AB with the aim ofinvestigating how optimal product placement and product presentation should take place on awebsite using UX design. The research question reads as follows: "How can UX design beused to create an optimal product presentation of a single product, and further improve theuser experience on a web page?". LÄS MER

 2. 2. Användarcentrerad design för ett studieverktyg till gymnasieelever

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Michaela Näckmark; [2023]
  Nyckelord :Gamification; Design för motivation; User experience UX ; User Interface UI ; Gymnasium; Högskola; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under människans skolgång ökar successivt arbetsbördan och skolan kräver mer av varje individ. För vissa kan det upplevas som svårare att disponera sin tid då vardagen för många innehåller mer aktiviteter än tidigare. LÄS MER

 3. 3. Easy-to-use User Interfaces, the Future of Marketing? The marketability and sustainability of an easy-to-use User Interface.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albin Hällås; Magnus Högberg; Elsa Lyon; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Designing and Prototyping a Mobile Application for Flatbed Applicators

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Johan Fredriksson; Mattias Kirkerud; [2022]
  Nyckelord :React Native; user interface; UI; user experience; UX; data communication; MQTT; TwinCAT; React Native; datakommunikation; användargränssnitt; MQTT; TwinCAT;

  Sammanfattning : Context: Flatbed applicators are machines made for laminating, primarily signs on an industrial level. These applicators are controlled manually, which exhibits potential for digitalization in order to enhance the user experience. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av automatiserade designverktyg i AutoCAD och Excel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Maksymilian Mickiewicz; [2022]
  Nyckelord :AutoLISP; Visual Basic for Applications; AutoCAD; Excel; mjukvaruutveckling; AFRY;

  Sammanfattning : Dokumentation i form av tekniska ritningar och kretsscheman av olika slag är en viktig del av de flesta projekt. Många företag använder sig av olika CAD-program så som AutoCAD för att ta fram och bearbeta ritningar och kretsscheman. Ritningar brukar byggas upp av blockelement som innehåller attribut. LÄS MER