Sökning: "User Interface"

Visar resultat 1 - 5 av 1478 uppsatser innehållade orden User Interface.

 1. 1. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 2. 2. Room management system : Integrating Raspberry Pi with Graph API

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Parnia Parsa; Björn Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Graph API; Microsoft Outlook; Microsoft Exchange; Raspberry Pi; REST; Integration; Authentication; Authorization; User Interface; Python; Internet of Things; Raspbian; Django; Websockets; Booking system; Room managment;

  Sammanfattning : The increase in connectivity and use of “smart” devices offers companies new possibilities to improve their efficiency by using digitalization. For example, booking of meeting rooms have gone from using a paper calendar to electronic booking. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en uppsättning användbarhetsheuristiker som är lämpliga vid heuristisk utvärdering av matbeställningsapplikationer för smartphones

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Håkansson; Christina Tsigara; [2018]
  Nyckelord :användbarhet; heuristisk utvärdering; heuristiker; expertutlåtande; mobilapplikationer; matbeställningsapplikationer; smartphones;

  Sammanfattning : I takt med att smartphones blir allt vanligare växer marknaden för mobilapplikationer, av vilka en kategori är matbeställningsapplikationer. En ny rapport visar att så många som en av fyra konsumenter har minst en matbeställningsapplikation installerad på sin smartphone. LÄS MER

 4. 4. Designing a Mobile User Interface for Crowdsourced Verification of Datasets

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonathan Rintala; Erik Skogetun; [2018]
  Nyckelord :data quality; verification of data; machine learning; HCI; usability; gamification; GDH; Kenya; rapid serial visual presentation;

  Sammanfattning : During the last decade machine learning has spread rapidly in computer science and beyond, and a central issue for machine learning is data quality. This study was carried out in the intersection of business and Human-Computer Interaction, examining how an interface may be developed for crowdsourced verification of datasets. LÄS MER

 5. 5. Improving the information architecture at Boliden Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Information management; Information architecture; H.5.m. Information systems; Data flow architectures; communication management; Intranets;

  Sammanfattning : Architects design physical structures to allow visitors to perform certain actions. The same idea can be applied to the digital landscape [18]. LÄS MER