Sökning: "Hanna Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Hanna Jansson.

 1. 1. Total cost analysis of different delivery methods of plasterboards

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Jansson; Evelina Villgren; [2021]
  Nyckelord :Totalkostnadsanalys; Bygglogistik; Gipsskivor; JIT leverans; Stomskede; Transport;

  Sammanfattning : Totalkostnaden för inköp och leverans av material kan reduceras genom att analysera fler kostnadsposter än endast inköpspriset för materialet. Ett sätt att åstadkomma detta är att tillämpa en totalkostnadsanalys för materialet från inköp till dess att det används i produktionen på byggarbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av behandling och vård vid venösa bensår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna-Cecilia Jansson; Freja Willborg; [2021]
  Nyckelord :Nursing; Venous ulcers; Varicose ulcers; Leg ulcers; Chronic venous insufficiency; Patient perspective; Personal experience; Patient centered nursing; Person centered nursing; Patient experience; Treatment; Wound treatment; Omvårdnad; Venösa bensår; Patientupplevelse; Personcentrering; Behandling; Sårbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund   Allmänsjuksköterskor kommer ofta i kontakt med personer med venösa bensår. Behandling och vård av dessa personer sker ofta inom primärvård, öppenvård eller hemsjukvård, men även på vårdavdelningar och andra sjukvårdsinstanser. Venösa bensår är en följd av underliggande kronisk venös insufficiens. LÄS MER

 3. 3. På tal om att rädda miljön : En diskursanalys av hur relationen mellan människa och miljö uttrycks i FN:s miljöstrategier 1972-2015

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Frida Virenius; Hanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Governmentality; Antropocentrism; Ekocentrism; Diskursanalys; WPR; Miljö; Natur; Miljöpolitik; Klimatförändringar; Förenta nationerna;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljöproblem ett faktum som blivit svårt för mänskligheten att förneka. Dagens miljöpolitiska diskurser handlar främst om vilka miljöproblem som är de verkliga problemen och vad som anses vara lösningen på dessa. LÄS MER

 4. 4. Ränteavdragsbegränsningsreglernas påverkan på företagens lånefinansiering och soliditet En kvalitativ studie om effekterna av 2019 års ränteavdragsbegränsningsregler

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Hanna Jansson; Cecilia Szabò; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur pratar du med din klient? : En studie om interaktionsval mellan revisorn och klienten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Johansson; Hanna Landén; [2021]
  Nyckelord :Interaction technique; Auditing; Relationship; Client; Communication; Auditing process; Pandemic; Interaktionsteknik; Revision; Relation; Klient; Kommunikation; Revisionsprocess; Pandemi;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2021 Författare: Emil Johansson och Hanna Landén Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Examinator: Andreas Jansson Titel: Hur pratar du med din klient? - En studie om hur revisorn interagerar med sin klient Bakgrund: Coronapandemins inträde i samhället har inneburit att människor förväntas dra ner på sina fysiska kontakter med andra människor. Eftersom revisionsbranschen å ena sidan kommit långt i digitaliseringen är det möjligt att den inte påverkas i större utsträckning, men å andra sidan är fysiska kontakter viktiga för att upprätthålla en god relation med klienten. LÄS MER