Sökning: "Hanna Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Hanna Jansson.

 1. 1. IFRS 9 – ny standard för finansiella instrument –En studie om vad som styr svenska börsnoterade företags redovisningsval vid värdeförändringar i egetkapitalinstrument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Hörnberg; Malin Jansson; [2019-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Ju snabbare det går, desto bättre är det" : En studie om integrationshastighetens påverkan på nyckelpersoners uppfattning av företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Jansson; Lisa Henning; [2019]
  Nyckelord :Företagsförvärv; nyckelperson; hastighet; uppfattning; förvärvsuppfattning; integrationsprocess; integrationshastighet; human integration; uppgiftsbaserad integration;

  Sammanfattning : Kvarvarandet av nyckelpersoner är av stor vikt för ett företagsförvärvs framgång, något som i tidigare studier dock har visat sig vara svårt. En annan faktor som är mycket betydelsefull för ett lyckat förvärv är hastigheten på förvärvets integrationsprocess. LÄS MER

 3. 3. Wiper Module for Outdoor Housings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Hanna Wiggman; Astrid Jansson; [2019]
  Nyckelord :Product Development; Module; Wiper; Network Cameras; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report describes the product development process of a new product series of camera housings, adapted for modular applications. The purpose of the project was to develop a module containing a wiper, adapted for outdoor camera housings. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans interventioner för att förebygga komplikationer hos patienter med diabetes typ 2 : En litteraturstudie om Diabetes typ 2 ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Jansson; Johanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes typ 2 är ett världsomfattande folkhälsoproblem.  Fler människor drabbas och i Sverige finns det cirka 425 000 människor som har diagnosen diabetes typ 2. LÄS MER

 5. 5. "En chans att vara någon annan" : En kvalitativ studie i symbolisk interaktionism och hur unga män använder Instagram som en plats för att skapa och forma sin självbild

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Hanna Stark Jansson; [2018]
  Nyckelord :Instagram; självbild; symbolisk interaktion; jämförelse;

  Sammanfattning : Instagram is one of the fastest growing social networks and has given the image a new meaning. With social media like Instagram, the user can decide how he wants to be perceived by others. By choosing what images he wants to publish, he creates and forms the content of Instagram, which in turn creates and forms how he will be perceived. LÄS MER