Sökning: "Anton Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Anton Gustafsson.

 1. 1. Beskriva upplevelsen hos personer med långvarig benign smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Christoffer Olsson; Anton Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Chronic pain; benign; experience; treatment; Långvarig smärta; benign; upplevelse; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig benign smärta är ett stort hälsoproblem i samhället. För att räknas som långvarig smärta ska smärtan ha varat i minst tre månader. Personer upplever långvarig smärta som fysiskt och psykiskt påfrestande. Sjuksköterskan har en viktig roll i bedömning, smärtskattning och behandling av smärtan. LÄS MER

 2. 2. Hur kan processorienterade tjänsteföretag förbättra sin inre effektivitet : En fallstudie vid OKQ8 Shared Service

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Gustafsson; Pontus Nygren; Max Östberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Eye Movement Analysis for Activity Recognition in Everyday Situations

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Anton Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :activity recognition; artificial intelligence; data annotation; eye tracking; eye movement analysis; gaze tracking; human activity recognition; intention recognition; machine learning;

  Sammanfattning : Den ständigt ökande mängden av smarta enheter i vår vardag har lett till nya problem inom HCI så som hur vi människor ska interagera med dessa enheter på ett effektivt och enkelt sätt. Än så länge har kontextuellt medvetna system visat sig kunna vara ett möjligt sätt att lösa detta problem. LÄS MER

 4. 4. Styrning och tjänstefiering : Hur ekonomisk styrning påverkas av tjänstefiering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Klas Felber; Anton Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Management control; servitization; reward system; performance measurement; target setting; motivation; Tjänstefiering; ekonomistyrning; belöningssystem; prestationsmätning; målsättning; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler företag kompletterar sitt produktutbud med tillhörande tjänster. Detta skapar utmaningar gällande ekonomistyrningen då tjänster och kvaliteten av den erbjudna tjänsten är svårare att kvantifiera och därmed mäta. LÄS MER

 5. 5. En studie av frågorna som ställts i SVT:s slutdebatter under 2000-talet utifrån sak- och spelgestaltning. : Sak- och spelgestaltning - har gestaltningen förändrats i SVT

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Adam Larsson; Anton Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Slutdebatt; partiledardebatt; programledare public service; spelgestaltning; sakgestaltning; gestaltningsteori;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Syftet med vår studie är att undersöka om programledarnas frågor i SVT:s slutdebatter under 2000-talet har förändrats över tid i förhållande till sak- och spelgestaltning.      Syfte och problemformulering: Syftet med vår studie är att undersöka om programledarnas frågor i SVT:s slutdebatter under 2000-talet har förändrats över tid i förhållande till sak- och spelgestaltning. LÄS MER