Sökning: "Anton Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Anton Gustafsson.

 1. 1. Individanpassad marknadsföring i e-handeln : En studie om konsumenters attityd till individanpassade erbjudanden

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Gustafsson; Max Östberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Beskriva upplevelsen hos personer med långvarig benign smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Christoffer Olsson; Anton Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Chronic pain; benign; experience; treatment; Långvarig smärta; benign; upplevelse; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig benign smärta är ett stort hälsoproblem i samhället. För att räknas som långvarig smärta ska smärtan ha varat i minst tre månader. Personer upplever långvarig smärta som fysiskt och psykiskt påfrestande. Sjuksköterskan har en viktig roll i bedömning, smärtskattning och behandling av smärtan. LÄS MER

 3. 3. Hur kan processorienterade tjänsteföretag förbättra sin inre effektivitet : En fallstudie vid OKQ8 Shared Service

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Gustafsson; Pontus Nygren; Max Östberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Monetära belöningssystem och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anton Gustafsson; Ann-Sofie Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Monetary reward system; motivation; effects; organisation; performance-based salary; bonus; reward; performance; Monetära belöningssystem; motivation; effekter; organisation; prestationsbaserad lön; bonus; belöning; prestation;

  Sammanfattning : Monetära belöningssystem är vanligt förekommande inom organisationer och implementeras vanligtvis för att öka motivationen hos medarbetare för att kunna påverka deras prestation, dock kan det finnas andra effekter som det inte tas någon hänsyn till. Syftet med studien är att skapa kunskap och en djupare förståelse om effekter av monetära belöningssystem i arbetslivet och hur monetära belöningssystem påverkar prestationen. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar i arbetet med brukares sexualitet : En kvalitativ studie om personalens handlingsutrymme i etiska och komplexa situationer kring brukares sexualitet på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anton Håkansson; Gabriella Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Ethics; Disabilities; Discretion; Sexuality; Staff;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how staff in their role at special accommodations for people with disabilities are experiencing and handling situations regarding the sexuality of clients with disabilities, to understand how staff uses their discretion in situations regarding client’s sexuality and understand how staff reason and act based on deontological ethics and consequence ethics. Group interviews were conducted with staff at special accommodations for people with disabilities, using a hermeneutic research approach to understand the staff’s narrative. LÄS MER