Sökning: "Tränare"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade ordet Tränare.

 1. 1. Den stigmatiserade idrottskulturen : Tränares upplevelse av psykisk ohälsa inom lagidrott

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Albin Lindblom; David Oreskovic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa kan drabba alla individer i samhällets olika delar, även inom lagidrotten. Idrottsvärlden är till synes en sund och utvecklande miljö men där de krav som finns, kan göra att en individ har svårt att passa in. Tränare som finns inom den idrottsliga sfären har ett ansvar för individen bakom idrottaren. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av bollinnehav för framgång inom svensk fotboll : En kvantitativ studie inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Victor Grönqvist; Kristoffer Tsikkinis; [2021]
  Nyckelord :fotboll; bollinnehav; framgång; allsvenskan; superettan; svensk fotboll; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Inom internationell fotboll verkar högre bollinnehav vara en viktig faktor för framgång, däremot är det inte påvisat om detta även gäller inom svensk fotboll. Syftet med studien var således att undersöka bollinnehavets betydelse inom svensk elitfotboll. LÄS MER

 3. 3. Motivationsteknik för ungdomsidrott : En studie av tränares erfarenheter om att behålla ungdomar inom föreningsidrotten

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Jonatan Dagnå; Anton Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte  Studien syfte utgick från ett problem inom svensk föreningsidrott där majoriteten av avhopp sker i 13–16 årsåldern. Därför undersöktes det hur tränare inom svensk föreningsidrott arbetar för att motivera ungdomar i denna ålder till att stanna och fortsätta engagera sig. LÄS MER

 4. 4. Tidig specialisering inom estetiska idrotter : En explorativ studie om avhopp och motivationsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Pernilla Sörensen; Emelie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Tidig specialisering; Ungdomsspecialisering; Avhopp bland ungdomar; Avhopp; Motivation; Motivationsklimat; Self determination theory; Estetiska idrotter; Deliberate practice; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka tidig specialisering (TS) inom estetiska idrotter. Inom denna ram utforskades motivationsaspekter utifrån de tre grundläggande behoven inom self determination theory: autonomi, kompetens och tillhörighet, samt om graden av TS var direkt relaterat till specifika orsaker till avhopp. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga elithandbollsspelares upplevelse av socialt stöd i den dubbla karriären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Olivia Mellegård; [2021]
  Nyckelord :Elite sports career; Higher education; The athletic career transition model; The holistic athletic career model; Student-Athletic; Elitidrottskarriär; Holistiska karriärutvecklingsmodellen; Högre utbildning; Karriärövergångsmodellen; Studentidrottare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe the experience of social support among female elite athletes who combine handball with higher education, with the underlying purpose to describe these persons’ experience of the functions of the support. These functions are materialistic, informative and emotional. LÄS MER