Sökning: "tränarlänkfotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet tränarlänkfotboll.

 1. 1. Total distans och högintensiva löpningar, en framgångsfaktor inom fotbollen? : En kvantitativ undersökning för dam VM 2015 och herr VM 2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ludwig Johansson; Andreas Egegård; [2020]
  Nyckelord :Fotboll; total distans; högintensiva löpningar; VM; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka om det förekommer något samband mellan total distans, högintensiva löpningar och totalt inspelade poäng i damernas och herrarnas FIFA World Cup år 2015 respektive 2018. Vidare avser författarna att undersöka om damernas och herrarnas totala distans skiljer sig mellan respektive FIFA World Cup. LÄS MER

 2. 2. Intelligence in Football: Conceptualizations, Developmental Methodologies and Behaviors

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Douglas Jakobsen; [2020]
  Nyckelord :football intelligence; game intelligence; cognition in football; soccer intelligence; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Aim: In elite football (also known as soccer), practitioners are in constant pursuit of understanding essential performance parameters and how they can be developed. As every executed football action is governed by a decision, a player’s ability to make intelligent decisions during play is vitally important for success. LÄS MER

 3. 3. Hur föräldrars beteenden upplevs av tränare inom barn- och ungdomsfotboll : Ur ett tränarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Zinar Shamlou; Jesper Degerlund; [2020]
  Nyckelord :Föräldrars påverkan på fotbolls tränare; Soccer coach -parent relationship; Parents influence on soccer coach; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur föräldrars beteende upplevs av tränare inom barn och ungdomsfotboll, på vilka sätt tränare upplever att det påverkar dem och hur tränare tycker att idrottsrörelsen ska arbeta med att skapa bättre föräldrabeteenden. Nedan är frågorna som vi vill ha besvarade i denna uppsats. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i praktik : En etnografisk studie av fotbollstränare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Gumm; [2020]
  Nyckelord :Model of the Full Range of Leadership; transformational leadership; transactional leadership; observation; soccer; football; child; youth; ledarskap; transformationellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; observation; fotboll; barn- och ungdom; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning - Studien undersöker hur tränare inom barn- och ungdomsfotbollen i Stockholm leder sina adepter i träning. Forskningsfrågorna lyder: Vilka ledarskapsbeteenden tillämpar tränare inom barn- och ungdomsfotbollen under pågående träning? Vilka typer av frågor använder tränarna och på vilka sätt utövas feedback/återkoppling? Vilka praktiska ledarskapsbeteenden kan identifieras i olika teorier om ledarskap?  Metod - I detta arbete genomfördes en etnografisk observation av tio fotbollstränare i åtta olika pojklag mellan tio och 19 år. LÄS MER

 5. 5. Vad är träningseffekten av ett femveckors styrketräningsprogram kontra ett agilityträningsprogram för unga fotbollsspelande pojkar?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Natalie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :soccer; training protocol; jumping ability; power; sprint ability; agility; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Background Power, sprint and agility abilities are important capacities in modern soccer and are often decisive for the outcome of the game. Finding ways to develop these as effective as possible and improve game related performance is important to optimize further physical development. LÄS MER