Sökning: "Selektering"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Selektering.

 1. 1. Selektering och urvalsprocessen inom elitidrott, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga : en kvalitativ studie inom fotboll och ishockey

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :David Dottemar; Johan Ek Johansson; [2021]
  Nyckelord :Selektering; urval; ishockey; fotboll; NIU; elitidrott; ungdomsidrott; rekryteringsansvariga; tränare; tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att granska hur rekryteringsansvariga talar om sina principer för urval på manliga ungdomssidan från 14 år och uppåt inom fotboll och ishockey. Frågeställningar: Selektering och urvalsprocessen inom fotboll och ishockey, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga? Vilka egenskaper letar man efter hos unga spelare? Vad för metoder används för att bedöma spelare? Tittar man mer efter potential eller spelare som är bäst för stunden? Metod Studien har använt sig av en kvalitativ ansats vilket innebär att studien syftar på att undersökatränares tankar och åsikter om det som avses att undersökas. LÄS MER

 2. 2. Tidig selektering – varför och hur? : En kvalitativ studie om urval till Stockholms fotbollsakademier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Hannes Grönblad; Mattias Strömberg; [2021]
  Nyckelord :tidig selektering; fotboll; akademi; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar – Syftet var att undersöka selektering inom ungdomsfotbollen i Stockholm. I synnerhet ville vi undersöka motiven och genomförandet av tidig selektering inom akademiverksamheter. LÄS MER

 3. 3. Selektering - vad innebär det för unga idrottare?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jesper Johansson; [2021]
  Nyckelord :Children’s convention; young athletes; development; selection; sports clubs; barnkonventionen; unga idrottare; utveckling; selektering; idrottsföreningar;

  Sammanfattning : The meaning of this study is to get a perception on young athletes’ opinions about selection and their experience with selection. The study finds its starting point in when the researcher read through articles from evening papers and former studies about the effect’s selection might have on children and young adults. LÄS MER

 4. 4. Från dröm till verklighet : En kvantitativ studie kring en ishockeyspelares chanser att nå elitnivå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Viktor Bergman; [2020]
  Nyckelord :Club; Environment; Ice Hockey; Relative Age Effect; Selection; TV-pucken; Ishockey; Förening; Miljö; Relative Age Effect; Selektering; TV-pucken;

  Sammanfattning : Ice hockey is one of the most popular sports in Sweden. Despite its small population, Sweden is one of the most successful ice hockey nations in the world. LÄS MER

 5. 5. NATIONELL IDROTTSUTBILDNING; VEM FÅR PLATS? : Social bakgrund hos fotbollselever vid Nationella idrottsutbildningar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Britta Elsert Gynning; [2020]
  Nyckelord :Idrottskapital; NIU-elever; social bakgrund; social snedrekrytering; socioekonomi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De Nationella idrottsutbildningarna [NIU] utformades för att göra specialidrotten på gymnasiet mer elitfokuserad. Inom både utbildningssystemet och idrottsvärlden finns en social snedrekrytering som innebär att individer med den högsta sociala positionen gynnas mest. LÄS MER