Sökning: "fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 950 uppsatser innehållade ordet fotboll.

 1. 1. Excentrisk träning för höftadduktorer- effektiv för ökad excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare : En litteraturgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Villiam Johansson; Andreas Larsson; [2023]
  Nyckelord :excentrisk träning; fotboll; höftadduktorer; ljumskbesvär; skadeförebyggande träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ljumskbesvär är vanligt förekommande hos fotbollsspelare. En av de vanligaste orsakerna till detta tycks vara låg excentrisk styrka i höftadduktorerna (EHAD). Excentrisk träning är en metod som används för att öka EHAD och förebygga ljumskbesvär. LÄS MER

 2. 2. HERR FOTBOLLS-VM I QATAR 12 ARENOR, 32 NATIONER, 64 MATCHER OCH 6500 LIV - En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Berggren; Amelia Karlsson Alfonzo; Amanda Säll; [2022-02-24]
  Nyckelord :Sport; gestaltningsteori; herr fotbolls-VM 2022; fotboll; mänskliga rättigheter; medier; Qatar; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Teori: Gestaltningsteori (framing) Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 253 artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten mellan 1 augusti 2018 och 30 november 2021 Resultat: Resultatet i studien visar på att rapporteringen innehåller sportsliga prestationer, korruption och mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. En studie om horisontalstabilisering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Westman; Johanna Eklund; [2022]
  Nyckelord :Horisontalstabilisering; dimensionering; skivverkan;

  Sammanfattning : En byggnad belastas inte enbart av vertikala krafter utan även horisontella krafter. Horisontella krafter uppstår från exempelvis vindlast, jordbävningslast eller vertikala laster som verkar excentriskt. Vid dimensionering av en byggnad är det mycket viktigt att man konstruerar ett stabiliseringssystem som kan ta hand om dessa krafter. LÄS MER

 4. 4. Regulatory focus och regulatory fit inom straffsparkar i fotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Edvin Ahmadi; Malte Nilsson; [2022]
  Nyckelord :chronic focus; frame; negative emotions; positive emotions; press; prevention; promotion; Inramning; kroniskt fokus; negativa emotioner; positiva emotioner; press; prevention; promotion;

  Sammanfattning : Prestation i straffsparkar i fotboll inom ett själv-regulatoriskt fokus-ramverk undersöktes. Ävenkroniskt fokus och dess effekt på idrottsrelaterad ångest och emotioner under inramningarnastuderades. LÄS MER

 5. 5. Extern belastning för ett allsvenskt herrlag i korrelation till position

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Simone Cullurá; [2022]
  Nyckelord :Extern belastning; monitorering; fotboll; GPS; periodisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intresset för monitorering av fotbollsspelares träning- och matchbelastning har vuxit under de senaste åren. Monitoreringen sker genom global positioning system (GPS) för att individuellt och kollektivt analysera den externa belastningen. LÄS MER