Sökning: "bostadspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet bostadspolitik.

 1. 1. En berättelse om svensk bostadspolitik – Analys av värdeförändringar och idéers resor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elisabeth Lundgren; Kristian Starnberg; [2021-02-09]
  Nyckelord :bostadspolitik; värde; idé; översättning; bostad 1850 – 2020;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att förbättra förståelsen för den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken genom att belysa hur grundläggande värden och idéer samspelat under perioden1850-2020.Teori:Lundquists (1998) teori om samhälleliga värdeförändringar där brottningen mellan demokratiska och ekonomiska värden kombineras med Czarniawskas och Joerges (1996) teori om hur idéer förflyttas genom översättningar och reser i tid och rum. LÄS MER

 2. 2. Åtkomliga bostäder i Norden : En litteraturstudie i hur de nordiska länderna tillhandahåller bostäder till låg- och medelinkomsttagare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Niki Akbari; Sofi Carlström; [2021]
  Nyckelord :Affordable housing; Social housing; Nordic countries; Housing policy; Åtkomliga bostäder; Sociala bostäder; Norden; Bostadspolitik;

  Sammanfattning : Idag är det dyrt och svårt att ta sig in på bostadsmarknaden i Norden då det både är höga marknadspriser och långa köer till vissa marknadssegment, detta blir speciellt ett problem för de mer resurssvaga hushållen. Åtkomliga bostäder handlar om hur man genom olika modeller kan tillhandahålla bostäder till överkomligt pris för låg- och medelinkomsttagare. LÄS MER

 3. 3. Aktörskoalitioner inom svensk bostadspolitik : En kvalitativ analys av den svenska bostadspolicyn hos riksdagspartierna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rickard Åleberg; [2021]
  Nyckelord :advocacy coalition framework; bostadspolicy; aktörer; policy core belief; koalitioner; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Bostadsfrågan har blivit allt större då bristen av bostäder har spridit sig från större städer till mindre orter i landet. Lösningen på problemet är olika för de olika riksdagspartierna eftersom deras övertygelser ligger till grund för deras respektive policy. LÄS MER

 4. 4. Markexploatering och förtätning : trender och traditioner inom svensk bostadsplanering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Roxana Ghiaei Moghaddam; [2021]
  Nyckelord :förtätning; exploatering; bostadsbrist; stadsplanering; samhällsutveckling; miljonprogrammet; Brunnshög; densification; exploitation; housing shortage; city planning; societal development; the Swedish Million Programme;

  Sammanfattning : Bostadsbrist är en återkommande utmaning som involverar både bostadspolitik och samhällsplanering. Olika strategier finns för att hantera fenomenet, varav vissa redan är prövade. LÄS MER

 5. 5. Från folkhem till nyliberal bostadspolitik : En kandidatuppsats om politikernas avyttring och införande av inkomstkrav på allmännyttan i Eskilstuna kommun.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Denise Karlsson; Emilie Loblom; [2021]
  Nyckelord :Allmännytta; avyttring; bostadspolitik; Eskilstuna; inkomstkrav; nyliberalism; segregation; socialblandning; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är ett ökande problem. I Eskilstuna kommun väljer den blocköverskridande politiska majoriteten (S, M och C) att avyttra delar av allmännyttan samt införa inkomstkrav på delar av sitt bostadsbestånd. Tidigare forskning visar att bostadspolitiken har blivit allt mer nyliberal. LÄS MER