Sökning: "tränare"

Visar resultat 1 - 5 av 481 uppsatser innehållade ordet tränare.

 1. 1. Den stigmatiserade idrottskulturen : Tränares upplevelse av psykisk ohälsa inom lagidrott

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Albin Lindblom; David Oreskovic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa kan drabba alla individer i samhällets olika delar, även inom lagidrotten. Idrottsvärlden är till synes en sund och utvecklande miljö men där de krav som finns, kan göra att en individ har svårt att passa in. Tränare som finns inom den idrottsliga sfären har ett ansvar för individen bakom idrottaren. LÄS MER

 2. 2. Betydelse och beaktande av psykosociala faktorer vid rehabilitering efter fotbollsskada : En kvalitativ intervjustudie av fotbollsspelares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Grelsson; Nathalie Stromski; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; social cognitive theory; soccer; psychological factors; social factors.; Fysioterapi; socialkognitiv teori; fotboll; psykiska faktorer; sociala faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är fotboll den idrott där flest personer skadar sig under idrottsutövning. Oavsett skada kan fotbollsspelaren behöva komma i kontakt med fysioterapeut för rehabilitering. Biopsykosociala faktorer är viktiga under rehabiliteringen då de kommer påverka individens möjlighet att återgå till fotboll. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av bollinnehav för framgång inom svensk fotboll : En kvantitativ studie inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Victor Grönqvist; Kristoffer Tsikkinis; [2021]
  Nyckelord :fotboll; bollinnehav; framgång; allsvenskan; superettan; svensk fotboll; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Inom internationell fotboll verkar högre bollinnehav vara en viktig faktor för framgång, däremot är det inte påvisat om detta även gäller inom svensk fotboll. Syftet med studien var således att undersöka bollinnehavets betydelse inom svensk elitfotboll. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som upplevs vara viktiga för en talangutvecklingsmiljö i en idrottsligt framgångsrik längdskidförening

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Julius Tärnklev; Wilhelm Kindblad; [2021]
  Nyckelord :Talent development environment; cross-country skiing association; Talangutvecklingsmiljö och längdskidförening;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine what main factors are perceived as important for the talent development environment in a successful cross-country skiing association. Data were collected through semi-structured interviews conducted with eight participants with different positions within the cross-country ski association. LÄS MER

 5. 5. Motivationsteknik för ungdomsidrott : En studie av tränares erfarenheter om att behålla ungdomar inom föreningsidrotten

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Jonatan Dagnå; Anton Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte  Studien syfte utgick från ett problem inom svensk föreningsidrott där majoriteten av avhopp sker i 13–16 årsåldern. Därför undersöktes det hur tränare inom svensk föreningsidrott arbetar för att motivera ungdomar i denna ålder till att stanna och fortsätta engagera sig. LÄS MER