Sökning: "Allsvenskan"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet Allsvenskan.

 1. 1. The Effect of Expected Outcome on Attendance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Reuter; Ismael Hallbäck; [2021]
  Nyckelord :prospect theory; attendance demand; football; uncertainty of outcome hypothesis; Business and Economics;

  Sammanfattning : Live attendance at sports events is important for individual teams as well as for the broader community of a sport. The amount of uncertainty about the outcome of a game is considered a crucial determinant of game attendance. This study examines how fans’ expectation about game outcome affects game attendance in Swedish Allsvenskan. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av bollinnehav för framgång inom svensk fotboll : En kvantitativ studie inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Victor Grönqvist; Kristoffer Tsikkinis; [2021]
  Nyckelord :fotboll; bollinnehav; framgång; allsvenskan; superettan; svensk fotboll; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Inom internationell fotboll verkar högre bollinnehav vara en viktig faktor för framgång, däremot är det inte påvisat om detta även gäller inom svensk fotboll. Syftet med studien var således att undersöka bollinnehavets betydelse inom svensk elitfotboll. LÄS MER

 3. 3. Borta bra men hemma bäst? En studie om hemmaplansfördel inom svensk elitfotboll säsongerna 2015-2020

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Martin Viberg; Joel Ljungfelt; [2021]
  Nyckelord :Hemmaplansfördel; publikeffekter; regelfaktorer; specifika taktiker; domarnas bias; psykologiska faktorer; reseffekter.;

  Sammanfattning : The home-field advantage is a common subject in team sports and football. This phenomenon implies that a team performs better on home field than it would, if it met the same team on away field. Furthermore, the football season 2020 has been rather unique thus no crowd has been allowed into Swedish football stadiums. LÄS MER

 4. 4. Sparka tränaren - En fråga om kommunikation En studie om svenska fotbollsfans syn på tränarbyten i Allsvenskan och hur kunskap om fanlojalitet kan förbättra kommunikationen mellan klubbar och fans

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Alexander Pagot; Lennart Reje; [2021]
  Nyckelord :Football; Sports Marketing; Fan Loyalty; Managerial Change; Stakeholder Management;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore to which degree swedish football fans believe in the idea that managerial change leads to greater results in football. It also investigates how much fan loyalty affects this belief. LÄS MER

 5. 5. Fotboll, mer än bara en sport : En kvalitativ studie om spänningen mellan sportslig och ekonomisk institutionell logik i investeringar för svenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daniel Sjöblom; Sebastian Tannér; [2021]
  Nyckelord :Institutional logics; football organizations; business; sport; Institutionell logik; sportslig logik; ekonomisk logik; fotbollsklubb och investering.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och förstå hur de sportsliga och ekonomiskalogikerna tar form, samt jämföra hur spänningen påverkar investeringsbeslut i svenska elitfotbollsklubbar.Metod: Studien har en kvalitativ ansats och genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med respondenter från tre elitfotbollsklubbar i Allsvenskan och Superettan. LÄS MER