Sökning: "childbirth in literature"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden childbirth in literature.

 1. 1. Mödrars erfarenheter av vården vid postpartumdepression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Leijon; Sara Persson; [2024]
  Nyckelord :Care; experience; mothers; postpartumdepression; Erfarenhet; mödrar; postpartumdepression; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en diagnos som uppkommer inom de första 6 veckorna efter en förlossning. PPD är en av de vanligaste komplikationerna under postpartumperioden med en prevalens på 10–15%. LÄS MER

 2. 2. Vart tog övergångsfasen vägen? : En kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter och hantering av övergångsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Toresten; Emma Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Experience; labour; midwife; midwifery; transition phase; Barnmorska; barnmorskekunskap; erfarenhet; förlossning; övergångsfasen;

  Sammanfattning : Bakgrund: I kurslitteraturen för barnmorskeutbildningen beskrivs övergångsfasen som en fas under slutet av aktiv fas där kvinnan kan uppleva ökad smärtupplevelse, ökad oro och kontrollförlust. Värkarna beskrivs ändra karaktär och kan avta. Det saknas konsensus i litteraturen. Övergångsfasen är som eget begrepp ej beforskat. LÄS MER

 3. 3. Bäckenbottenträning efter obstetrisk skada och dess effekt på sexuell funktion och livskvalitet. : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Elsa Ingvarsson; Julia Petterson; [2024]
  Nyckelord :Pelvic floor muscle training; obstetrics injuries; quality of life; sexual function; postpartum.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador är vanligt förekommande och graderas på en skala mellan 1–4 beroende på typ av skada och kan påverka individens sexuella funktion samt livskvalitet. Bäckenbottenträning är en vanlig behandlingsmetod för kvinnor efter förlossning. LÄS MER

 4. 4. Att gå miste om den naturliga förlossningen - En systematisk litteraturöversikt om förstföderskors upplevelser av inducerad förlossning vid överburen graviditet

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Rönni; Matilda Norberger; [2023-02-13]
  Nyckelord :Inducerad förlossning; induktion; förstföderska; upplevelse; överburen graviditet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan i slutet av 1700-talet introducerades induktion för gravida med ett trångt bäcken. Sedan dess har antalet induktioner ökat världen över och i Sverige genomgår en fjärdedel av alla gravida en inducerad förlossning. En vanlig orsak till induktion är överburen graviditet. LÄS MER

 5. 5. Mjölken, blodet och det andra : Förlossningsskildringar i samtida svensk skönlitteratur

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Hagelberg; [2023]
  Nyckelord :childbirth; literary studies; childbirth in literature; litteraturvetenskap; förlossning; förlossningsberättelse; litteraturstudier;

  Sammanfattning : Barnafödande är ett komplicerat och mångfacetterat ämne. Att föda är både en högst privat, intim upplevelse och en kulturell och politiskt kodad händelse. Hur ett samhälle behandlar sin födande befolkning beror på politik, normer och ideal som sträcker sig längre än den födande individen. LÄS MER