Sökning: "förstföderska"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet förstföderska.

 1. 1. Förstföderskors upplevelser av att helamma i sex månader - en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Berglund; Filippa Bräutigam; [2021-04-21]
  Nyckelord :amning; helamning; förstföderska; barnmorska; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: To support the natural process of breastfeeding is an important task inmidwifery. For a midwife to be able to do this she needs knowledge about all the dimensionsof breastfeeding: The biological, existential, and the cultural. To breastfeed for six months hasshown to have great health benefits for both mother and child. LÄS MER

 2. 2. Mammors erfarenheter av amningsstöd på BB : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Källman; Isabelle Fryxell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: To investigate and highlight mothers experience of breastfeeding support during their time at postnatal ward. Method: A web-based survey with a quantitative cross-sectional design. The criteria’s for included was that the latest child should be no older than 0-1 years of age and that the mother would have had a desire to breastfeed. LÄS MER

 3. 3. Parrelationens betydelse för förstföderskors och partners förlossningsupplevelse sex månader efter förlossning – en longitudinell kohortstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marija Delfechresh; Sanna Melin; [2020]
  Nyckelord :Childbirth experience; quality of couple relationship; feelings about birth and parenthood; transition to parenthood; Förlossningsupplevelse; kvalitet i parrelation; känsla inför förlossning och föräldraskap; transiton till föräldraskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningen kan upplevas som en positiv livshändelse och har betydelse för framtida hälsa, välbefinnande och relation till partner. Förlossningsupplevelsen påverkas av de blivande föräldrarnas förberedelser inför förlossningen och föräldraskapet. LÄS MER

 4. 4. ”Jag vill ha kontroll” – Gravida förstföderskors beskrivning av kontroll inför kommande förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Perez Dahlberg; Anna Ulvås; [2019-08-14]
  Nyckelord :förstföderska; förväntning; graviditet; kontroll; kontrollförlust;

  Sammanfattning : Background: Women describe being in control during pregnancy and labour as having support from their partner and the midwife, getting information, sense of control over their bodies and participation. Feelings of being invisible and non-participating lead to loss of control. LÄS MER

 5. 5. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER