Sökning: "Postpartum"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet Postpartum.

 1. 1. Effekten av bäckenbottenträning avseende urininkontinens i samband med graviditet : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tove Olsson; Charlotte Alderblad; [2022]
  Nyckelord :bäckenbottenträning; fysioterapi; graviditet; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem som drabbar mer än en halv miljon av Sveriges befolkning. Urininkontinens är den vanligaste komplikationen efter förlossning. Bäckenbottenträning är den främsta interventionen vid urininkontinens, trots det är det många som inte återhämtar sig. LÄS MER

 2. 2. Att bli tonårsmamma : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Reinholdsson; Håkan Nähr; [2022]
  Nyckelord :Teenager; care encounter; pregnancy; childbirth; midwife; healthcare stuff; Tonåring; bemötande; graviditet; barnafödande; barnmorska; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av tonårsgraviditeterna var oplanerade men tonårsmammorna ställde sig ofta positiva till sin graviditet.  Även fast graviditeten var oplanerad användes preventivmedel endast i liten utsträckning vid tiden för befruktningen. Tonårsmammans första kontakt med mödrahälsovården skedde någon gång mellan vecka 5–36. LÄS MER

 3. 3. Fysiska symtom som påverkar kvinnors fysiska aktivitet postpartum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Klara Lundskog; Ellen Rubin; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; postpartum; fysisk aktivitet; postnatal vård;

  Sammanfattning : Graviditet och förlossning är stora förändringar i livet som kräver anpassningar både psykiskt och fysiskt. Ofta leder denna förändring till en reducerad fysisk aktivitetsnivå postpartum. LÄS MER

 4. 4. Vi är starkast tillsammans : En kvalitativ innehållsanalys om partners upplevelser av graviditet och barnafödande under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Sörensen; Frida Moqvist; [2021]
  Nyckelord :Childbirth; Covid-19 pandemic; experiences; participation; partners; pregnancy; Barnafödande; Covid-19-pandemi; delaktighet; graviditet; partner; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan december 2019 har ett nytt virus, som orsakar sjukdomen Covid-19, spridits världen över och för att minska smittspridning har restriktioner införts i samhället och vården. Detta innebär att partners inte får delta vid exempelvis besök på barnmorskemottagningar, ultraljud eller närvara på BB efter förlossningen. LÄS MER

 5. 5. Välmående hos utrikesfödda föräldrar under postpartum-perioden jämfört med inrikesfödda föräldrar samt riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa : En kvantitativ studie med deskriptiv & explorativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nerué Osman; [2021]
  Nyckelord :Mental Illness; Parental Stress; Risk Factors; Foreign-born; Swedish-born; Mental Well-Being; Well-Being; Psychological Well-Being; Postpartum; Psykisk ohälsa; Föräldrastress; Riskfaktorer; Utrikesfödd; Inrikesfödd; Välmående; Psykologiskt välmående; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartum är en utmanande tidsperiod med ökad risk för psykisk ohälsa hos föräldrar. De flesta studier som har genomförts har undersökt inrikesfödda mödrar. Det saknas studier som undersöker postpartum-relaterad psykisk ohälsa hos utrikesfödda föräldrar i Sverige. LÄS MER